Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura Żydów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-HKZ-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura Żydów
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z dziejami, kulturą i tradycją Żydów – od początku powstania narodu do historii współczesnego Izraela.

Pełny opis:

Wykład ma za cel zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi historii i kultury Żydów – od dziejów starożytnych do losów współczesnego państwa Izrael. Jednym z zadań jest też zapoznanie uczestników zajęć z dostępna literaturą przedmiotową, jak również innymi źródłami informacji na temat kultury oraz historii Żydów polskich i europejskich.

Przedmiot obejmuje następującą tematykę:

Żydzi – religia, język, tradycja

Historia starożytnego Izraela

Żydzi w Europie (od wczesnego średniowiecza do początków Oświecenia)

Problemy asymilacji Żydów

Narodziny antysemityzmu

Holokaust – aspekt historyczny, polityczny oraz reprezentacje w kulturze (literatura, film, sztuki wizualne)

Marzec 68 – koniec polskiej diaspory żydowskiej

Historia współczesnego Izraela.

Literatura:

A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, Warszawa 2015.

P. Johnson, Historia Żydów, Warszawa 2004.

Ch. Shmeruk, Historia literatury jidysz, Wrocław 1992.

Żydzi w Polsce, pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 2001.

A. Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997.

A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864-1897). Postawy, konflikty, stereotypy, Warszawa 1989.

A. Cała, Żyd – wróg odwieczny. Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012.

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1-4, oprac. S. Buryła, A. Grabski, K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2018–2019.

Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993.

D. Libionka, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Warszawa 2017.

T. Synder, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, Kraków 2015.

Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), pod red. S. Buryły, D. Krawczyńskiej, J. Leociaka, Warszawa 2012.

S. Friedländer, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939–1945, Warszawa 2010.

P. Forecki, Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010.

B. Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003), Kraków 2013.

J. Eisler, Marzec 1968. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 1991.

C. Shindler, Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Student w trakcie wykładów opanowuje podstawową wiedzę z obszaru tradycji, literatury, religii diaspory żydowskiej oraz współczesnego Izraela. Uczestnik zajęć potrafi samodzielne zdobywać informacje o tradycji i historii Żydów, zna najnowsze dokonaniach naukowe w obszarze studiów żydowskich.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Sławomir Buryła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Sławomir Buryła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.