Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1PE Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Pediatria
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy na temat podstaw i rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci, podstaw profilaktyki zdrowotnej dotyczącej dzieci, w szczególności w zakresie zapobiegania zakażeniom, sposobów zmniejszenia narażenia na urazy i zatrucia, sposobów postępowania przed lekarskiego w przypadku najczęstszych stanów chorobowych u dzieci, zdobycie podstawowej wiedzy na temat medycznych przyczyn powstawania zaburzeń rozwoju mowy.

Pełny opis:

Wykłady o następującym układzie tematycznym:

Podstawowe wiadomości na temat pediatrii, historii medycznej opieki nad dziećmi. Informacje na temat historii i współczesności Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz organizacji opieki pediatrycznej w Polsce. Odrębności rozwoju najważniejszych układów narządów u dzieci. Podstawowe informacje dotyczące prawidłowego rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci. Podstawy genetyki i występowanie wad wrodzonych. Podstawowe informacje na temat zaburzeń dotyczących okresu płodowego i noworodkowego. Wpływ zakażeń na występowanie zaburzeń rozwoju dzieci. Podstawowe informacje na temat chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Zapobieganie zakażeniom, znaczenie szczepień profilaktycznych. Wpływ urazów na dalszy rozwój dzieci. Zapobieganie urazom i zatruciom. Podstawy symptomatologii pediatrycznej i postępowania przed lekarskiego w wybranych stanach chorobowych u dzieci. Podstawowe informacje na temat wpływu uzależnień na rozwój dzieci. Podstawowe informacje na temat patologii rodziny, dziecko krzywdzone

Literatura:

Garfunkel Lynn C., Kaczorowski Jeffrey M., Chrusty Cynthia – wybrane rozdziały w „Pediatric Clinical Advisor” Elsevier Mosby (wydanie polskie pod red. Milanowski Andrzej „Konsultacja Kliniczna w Pediatrii” tom I - Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010).

Krawczyński Marian – wybrane rozdziały w „Propedeutyka Pediatrii” – Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Pang Dawid, Newson Tim, Budd Christine, Gardnem Mark - wybrane rozdziały w ”Pediatrics” – Elsevier Mosby (wydanie polskie pod red. Czerwonka-Szaflarska Mieczysława „Pediatria” – Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007).

Radzikowski Andrzej, Banaszkiewicz Aleksandra – wybrane rozdziały w „Pediatria. Podręcznik dla Studentów Pielęgniarstwa” – Medipage, Warszawa 2008.

Rokicka-Milewska Roma „ABC Pediatrii” – Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszwa 2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu absolwent (student):

wiedza:

• posiada wiedzę na temat podstaw i rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci.

• zna podstawy profilaktyki zdrowotnej dotyczącej dzieci, w szczególności w zakresie zapobiegania zakażeniom, sposobów zmniejszenia narażenia dzieci na urazy i zatrucia.

• zna sposoby postępowania przed lekarskiego w przypadku najczęstszych stanów chorobowych u dzieci.

• posiada podstawową wiedzę na temat medycznych przyczyn powstawania zaburzeń rozwoju mowy.

• posiada ogólną znajomość budowy i czynności organizmu w celu uzyskania podstaw dla zrozumienia procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w narządach: głosu, mowy i słuchu w różnych okresach życia człowieka K_W18

• zna podstawowe przyczyny tworzenia się wad rozwojowych, uwarunkowanych genetycznie oraz nabytych, zależnych od działania czynników szkodliwych K_W29

umiejętności:

• potrafi charakteryzować uwarunkowania rozwoju osobniczego człowieka K_U08

• umie opisywać podstawowe współczesne ustalenia dotyczące zaburzeń psychoruchowych dziecka K_U11

• umie nazywać i charakteryzować patomechanizmy powstawania zaburzeń rozwoju dziecka: uwarunkowane uszkodzeniami psychoruchowymi, centralnego i/lub obwodowego układu nerwowego K_U12

kompetencje społeczne

• ma świadomość złożoności anatomii i fizjologii człowieka, w tym złożoności zjawiska głosu, mowy i słuchu K_K06

• umie współpracować z lekarzem pediatrą

• promuje wzorce zdrowego życia K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na wykładach oraz zdania końcowego zaliczenia pisemnego w formie testowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.