Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A1PZ Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy biologii i fizjologii człowieka, podstawy psychologii i pedagogiki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej umożliwiom studentom zdobywanie wiedzy o działaniach pozwalających chronić zdrowie swoje i populacji.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są przekazaniu informacji o zdrowiu (kształtowaniu się pojęcia zdrowia na przestrzeni wieków, aktualnie proponowanych definicjach wg WHO), metodach i programach promujących zdrowie (opracowywanie i wdrażanie programów promujących zdrowie, zasady pozyskiwania środków finansowych, obecnie prowadzone programy profilaktyczne) oraz o prawidłowym stylu życia (sposobie żywienia, aktywności fizycznej, przeciwdziałaniu nałogom) w środowisku domowym i zawodowym. W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z zasadami indywidualnej oceny stanu zdrowia poszczególnych osób, poradnictwa w zakresie podstaw edukacji zdrowotnej, jak również tworzenia programów zdrowotnych dla wybranych grup społecznych.

Literatura:

1. Materiały z zajęć

2. „Środowiskowe czynniki zdrowia w zarysie” red. Longina Kłosiewicz – Latoszek, Henryk Kirschner, WUM 2006

3. „Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa” red. Zbigniew Jethon, Andrzej Grzybowski, PZWL Warszawa 2000

4. „Higiena” red. Jana K. Karczewskiego, Wyd. Czelej Lublin 2002

5. „Żywność a zdrowie i prawo” Henryk Gertig, Grażyna Duda, PZWL Warszawa 2004

6. „Żywienie kobiet w ciąży” Dorota Szostak – Węgierek, Aleksandra Cichocka, PZWL Warszawa 2005

7. „Problem Solving for Better Health” red. Barry H. Smith, Joyce J. Fitzpatric, Pamela Hoyt – Huudson, Springer USA 2011

8. “Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu I zdrowiu” red. Jan Gawęcki, Teresa Mossor – Pietraszewska, PWN Warszawa 2004

9. „Higiena profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych” red. Jerzy T. Marcinkowski PZWL Warszawa 2003

10. „BHP w praktyce, poradnik” Bolesław Rączkowski, ODDK Gdańsk 2006

11. „Zarys współczesnej promocji zdrowia” Dorota Cianciara PZWL Warszawa2010

12. www.who.int

13. www.ciop.pl

Efekty uczenia się:

Absolwent kursu posiada wiedzę:

- o celach i metodach promocji zdrowia oraz znaczeniu roli edukatora zdrowotnego w poprawie świadomości i stanu zdrowia mieszkańców Polski i świata.

Absolwent posiada umiejętności:

- w zakresie określania celów i obszarów działania w poszczególnych płaszczyznach życia społecznego,

- zna zasady opracowania, wdrażania i ewaluacji programów zdrowotnych na różnych etapach życia ludzkiego (dzieci, młodzież, dorośli, w tym kobiety ciężarne i ludzie w wieku podeszłym) poprzez kształtowanie prawidłowego stylu życia oraz ochronę życia i zdrowia ludzkiego w sferze prywatnej i zawodowej.

Absolwent posiada kompetencje społeczne:

-promuje wzorce zdrowego życia

-opracowuje i rozpowszechnia programy promocji zdrowiawśród pacjentów, w rodzinie i w społeczności

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na wykładach i aktywny udział w dyskusji. Obowiązkowa obecność, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach i zaliczenie poszczególnych zadań.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Nitsch-Osuch, Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Nitsch-Osuch, Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.