Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacyjna struktura wypowiedzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2KS-K1 Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikacyjna struktura wypowiedzi
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 2 rok I stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - przedmioty do wyboru - 2 r.
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student wykorzystuje wiadomości z przedmiotów językoznawczych pierwszego roku studiów oraz z wprowadzenia do logopedii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Adresatami zajęć są studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami na temat wypowiedzi jako jednostki komunikacji językowej, zorganizowanej znaczeniowo, gramatycznie i prozodycznie.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią uzupełnienie warsztatu logopedy. Służą zdobyciu i uporządkowaniu wiedzy i umiejętności koniecznych do rozumienia zjawisk zachodzących na różnych poziomach języka.

Program zajęć został pomyślany tak, aby studenci w jak największym stopniu koncentrowali się na zagadnieniach praktycznych, związanych z codziennym posługiwaniem się polszczyzną.

Dzięki temu po ich zakończeniu słuchacze poszerzą swoje kompetencje językowe. Co ważne, będą też umieli samodzielnie odnaleźć w języku polskim struktury, których istnienie w przyszłości będą musieli uświadomić pacjentowi.

Literatura:

Literatura jest uzgadniania ze studentami w zależności od ich zainteresowań.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu zajęć student:

(WIEDZA)

1. zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o języku polskim, rozumie je w stopniu wystarczającym, by po ukończeniu kursu w miarę potrzeb samodzielnie poszukiwać informacji w literaturze przedmiotu,

2. wie, czy (jakie) zaburzenia kryją się za danym problemem komunikacyjnym

(UMIEJĘTNOŚCI)

3. potrafi podzielić wypowiedź na mniejsze elementy, zna funkcje poszczególnych elementów wypowiedzi;

4. szuka odpowiedników tych elementów w wypowiedzi pacjenta;

5. krytycznie czyta literaturę przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła ocena aktywności podczas zajęć (zob. też punkt "Uwagi"). Każdy z uczestników konwersatorium przygotowuje referat na temat uzgodniony z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Marta Piasecka, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności). Nie ma możliwości eksternistycznego zaliczenia zajęć. Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Marta Piasecka, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności). Nie ma możliwości eksternistycznego zaliczenia zajęć. Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach oraz przygotowanie referatu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.