Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2PK Kod Erasmus / ISCED: 12.2 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna dziecka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 2 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawiane biologiczne, środowiskowe i społeczne przyczyny zaburzeń rozwoju. Opisane zostanie upośledzenie umysłowe dziecka jako zaburzenie globalne oraz zaburzenia parcjalne.

Dużą wagę w rozważaniach poświęca się zaburzeniom rozwoju mowy.

Pełny opis:

I. Wykład poświęcony jest zaburzeniom rozwojowym dziecka. Opisane są zaburzenia każdej ze sfer rozwojowych. Przedstawione zostają biologiczne, środowiskowe i społeczne przyczyny tych zaburzeń. Akcentuje się wzajemny wpływ zaburzeń różnych sfer rozwojowych. Następnie przedstawione jest szczegółowo globalne zaburzenie rozwojowe, które jest spowodowane upośledzeniem umysłowym dziecka. Potem opisane zostają inne zaburzenia związane z dzieciństwem: autyzm wczesnodziecięcy i zespół Aspergera, różne postaci nadruchliwości, zaburzenia zachowania, emocjonalne i motoryczne. Trochę uwagi jest poświęcone zaburzeniom z tak zwanej „dużej psychiatrii”, to znaczy schizofrenii i chorobie dwubiegunowej. Wszystkie rozważania koncentrują się na zaburzeniach rozwoju mowy towarzyszącym poszczególnym jednostkom chorobowym. Przedstawione są także główne międzynarodowe klasyfikacje zaburzeń (ICD i DSM).

II. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli studentom poznanie zaburzeń rozwoju dziecka i zrozumienie, jak wpływają one na rozwój ich mowy. Studenci uzyskają umiejętność wykorzystania tej wiedzy przy stawiania diagnozy logopedycznej a szczególnie przy wyjaśnianiu nieprawidłowości rozwoju mowy.

Literatura:

1. Aronson E.: Człowiek – istota społeczna. PWN, Warszawa 1978. (pojęcie dysonansu poznawczego Leona Festingera)

2. Bobkowicz – Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000. (str. 15–125)

3. Bogdanowicz M.: Integracja percepcyjno – motoryczna – metody diagnozy i terapii. COMPW – Z, Warszawa 1990. (str.8–69, 194–232)

4. Bogdanowicz M.: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. WSIP, Warszawa 1985.

5. Dollard J., Miller N.E.: Osobowość i psychoterapia. PWN, Warszawa 1969. (strony: 122–214)

6. Fedorowska W., Wardowska B.: Wywiad biologiczno – środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań zaburzeń mowy. Zakład Logopedii, U. Gd.. Gdańsk 1992.

7. Herzyk A., Borkowska A. (redakcja): Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999. ( strony 13–59)

8. Jankowski K.: Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej... dwadzieścia lat później. Jacek Santorski & CO, Agencja Wydawnicza, Warszawa 1994. (str. 107–165, 233–253)

9. LeDoux J.: Mózg emocjonalny. Media Rodzina, Poznań 2000. (strony 209–264)

10. Maas V.F.: Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. WSIP, Warszawa 1998.

11. Martin G. N.: Neuropsychologia. PZWL, Warszawa 2001. (strony271–335)

12. Obuchowska I.: Dynamika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa 1976. (strony: 116–305)

13. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. BiFolium, Lublin 1999. (strony:12 – 61)

14. Wolpe J., Wolpe D.: Wolni od lęku. WiR Partner, Kraków 1999. (strony: 15–49 oraz 55–95)

15. Zimbardo Ph. G., Ruch F. L: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1996. (strony: 352–369, 456–462, 496–512)

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawowe pojęcia psychologiczne

- ma podstawową wiedzę na temat rozwoju osobniczego

- wie, czym charakteryzują się procesy poznawcze tj.:spostrzeganie, uwaga, myślenie, pamięć, uczenie się

- wie, czym charakteryzuje się duża motoryka, mała motoryka, motoryka oralna

- ma podstawową wiedzę o rozwoju emocjonalnym człowieka

- zna podstawowe współczesne ustalenia dotyczące zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka

Umiejętności:

- umie definiować podstawowe pojęcia psychologiczne

- potrafi charakteryzować uwarunkowania rozwoju osobniczego

- umie definiować pojęcia odnoszące się do procesu rozwoju poznawczego człowieka

- potrafi opisywać, jakie są uwarunkowania struktury emocjonalnej jednostki

- umie opisywać podstawowe współczesne ustalenia dotyczące zaburzeń psychoruchowych dziecka

- umie nazywać i charakteryzować patomechanizmy powstawania zaburzeń rozwoju dziecka: psychoruchowego, centralnego i obwodowego układu nerwowego

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość złożoności procesów rozwoju psychicznego człowieka

- rozumie związki pomiędzy patomechanizmami rozwoju a procesami rozwoju dziecka

- zdaje sobie sprawę, że zaburzenia rozwoju dziecka mają swoje źródła w czynnikach psychogenetycznych, społecznych i poznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.