Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki logopedyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2PL Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Praktyki logopedyczne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 2 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów obowiązkowych na odpowiednim etapie nauki.

Skrócony opis:

Według obowiązującego programu na kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna studenci II roku zobowiązani są do odbycia 45 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów i stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Pełny opis:

Praktyki odbywają się w różnych placówkach, w których studenci mogą poznać dobre wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy. Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy.

Literatura:

Literatura przedmiotu z zakresu opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student w czasie praktyk weryfikuje wiedzę teoretyczną z zakresu opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy oraz nabytych zaburzeń mowy; poznaje strukturę i funkcjonowanie placówek oświatowych i służby zdrowia;

Umiejętności:

Student potrafi pod opieką/samodzielnie opisywać i analizować, interpretować objawy językowe i pozajęzykowe opóźnionego lub zaburzonego rozwoju mowy oraz nabytych zaburzeń mowy; potrafi pod opieką/samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować poprzez dobór właściwych metod i narzędzi badawczych; potrafi pod opieką/samodzielnie zaplanować i przeprowadzić diagnozę i terapię w zakresie dyslalii i opóźnionego rozwoju mowy.

dobierać i stosować właściwe metody i narzędzia w podejmowanych zadaniach terapeutyczno-logopedycznych, posługiwać się wyspecjalizowaną aparaturą badawczą i zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w celu pozyskiwania lub analizy danych.

Kompetencje społeczne:

Student kształtuje umiejętność współpracy z innymi specjalistami (m.in. z psychologiem,pedagogiem) w celu przeprowadzenia rzetelnego procesu diagnostycznego i tworzenia skutecznego procesu usprawniania, stymulacji rozwoju mowy; kształtuje umiejętność współpracy z rodziną, opiekunami pacjenta.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach oraz prowadzenie dziennika praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 45 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 45 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.