Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psycholingwistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2PS Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Psycholingwistyka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 2 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami, które stanowią przedmiot zainteresowania psycholingwistyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ukazuje przejawy i rozwój kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej człowieka. Przedstawia problematykę przyswajania języka w ontogenezie i filogenezie, charakteryzuje hipotezy wyjaśniające percepcję oraz tworzenie mowy.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa:

1. Wstęp do psycholingwistyki: przedmiot, historia i metodologia badań

2. Definicja języka i jego dwóch podstawowych funkcji — komunikacyjnej i reprezentatywnej. Pojęcie kompetencji językowej i komunikacyjnej

3. Elementy neurolingwistyki: budowa i funkcjonowanie mózgu w zakresie czynności odpowiedzialnych za mowę

4. Język jako biologicznie uwarunkowana właściwość gatunku Homo spaiens

5. Ontogeneza języka: biologiczne i społeczne uwarunkowania

6. Filogeneza języka: powstanie i rozwój języka ludzkiego

7. Rodzaje dwujęzyczności

8. Charakterystyka kompetencji językowej – reprezentacje umysłowe

9. Charakterystyka kompetencji komunikacyjnej – teoria umysłu i pojęcia z nią związane

10. Związki języka z poznaniem i kulturą

11. Język mówiony, pismo, internet

Literatura:

Aitchison J., 1991, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, Warszawa.

Aitchison J., 2002, Ziarna mowy: początki i rozwój języka, Warszawa.

Berko Gleason J., Berstein Ratner N. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.

Bokus B., Shugar G. W., (red.), Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, Gdańsk.

Budohoska W., Grabowska A., 1994, Dwie półkule — jeden mózg, Warszawa.

Bernstein B., 1980, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia [w:] M. Głowiński (red.), Język a społeczeństwo, Warszawa.

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Kurcz I., 2000, Język i komunikacja [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki t. 2 Psychologia ogólna, Gdańsk.

Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

Maass A., Arcuri L., 2000, Język a stereotypizacja [w:] N. Macrae, H. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk

Shugar G. W., 1995, Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych, Warszawa.

Wierzbicka A., 1990, Podwójne życie człowieka dwujęzycznego [w:] W. Miodunka (red.) Język polski w świecie, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

– zna założenia teoretyczne wybranych teorii psycholingwistycznych: behawioralnej, natywistycznej, konstruktywistycznej, kognitywnej (H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

– zna podstawowe pojęcia: kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna, świadomość językowa, sprawność komunikacyjna, funkcje języka, słownik umysłowy ( H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

UMIEJĘTNOŚCI

– umie opisywać modele zachowania językowego (H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

– umie definiować podstawowe pojęcia psycholingwistyczne: kompetencja językowa, kompetencja komunikacyjna, świadomość językowa, sprawność komunikacyjna, funkcje języka, słownik umysłowy ( H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

– umie opisywać wybrane właściwości kompetencji językowej i komunikacyjnej: językowe, społeczne, sytuacyjne, pragmatyczne (H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– rozumie znaczenie psycholingwistyki dla wyjaśniania zależności rozwoju języka w ontogenezie od uwarunkowań psychogenetycznych i społecznych (H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

– rozumie związki pomiędzy czynnikami społecznymi, sytuacyjnymi i pragmatycznymi i ich wpływ na rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej (H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

– rozumie rolę i znaczenie języka w porozumiewaniu się ludzi między sobą (H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

– rozumie rolę i znaczenie języka w rozwoju świadomości człowieka i jego wiedzy o świecie (H1A(P)_W20, H1A(P)_W21)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewa Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami, które stanowią przedmiot zainteresowania psycholingwistyki.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa:

1. Wstęp do psycholingwistyki: przedmiot, historia i metodologia badań

2. Definicja języka i jego dwóch podstawowych funkcji — komunikacyjnej i reprezentatywnej. Pojęcie kompetencji językowej i komunikacyjnej

3. Elementy neurolingwistyki: budowa i funkcjonowanie mózgu w zakresie czynności odpowiedzialnych za mowę

4. Język jako biologicznie uwarunkowana właściwość gatunku Homo spaiens

5. Ontogeneza języka: biologiczne i społeczne uwarunkowania

6. Filogeneza języka: powstanie i rozwój języka ludzkiego

7. Rodzaje dwujęzyczności

8. Charakterystyka kompetencji językowej – reprezentacje umysłowe

9. Charakterystyka kompetencji komunikacyjnej – teoria umysłu i pojęcia z nią związane

10. Związki języka z poznaniem i kulturą

11. Język mówiony, pismo, internet

Literatura:

Aitchison J., 1991, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, Warszawa.

Aitchison J., 2002, Ziarna mowy: początki i rozwój języka, Warszawa.

Berko Gleason J., Berstein Ratner N. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.

Bokus B., Shugar G. W., (red.), Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, Gdańsk.

Budohoska W., Grabowska A., 1994, Dwie półkule — jeden mózg, Warszawa.

Bernstein B., 1980, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia [w:] M. Głowiński (red.), Język a społeczeństwo, Warszawa.

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Kurcz I., 2000, Język i komunikacja [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki t. 2 Psychologia ogólna, Gdańsk.

Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

Maass A., Arcuri L., 2000, Język a stereotypizacja [w:] N. Macrae, H. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk

Shugar G. W., 1995, Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych, Warszawa.

Wierzbicka A., 1990, Podwójne życie człowieka dwujęzycznego [w:] W. Miodunka (red.) Język polski w świecie, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewa Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Konwersatorium zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami, które stanowią przedmiot zainteresowania psycholingwistyki.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami z pogranicza psychologii i językoznawstwa:

1. Wstęp do psycholingwistyki: przedmiot, historia i metodologia badań

2. Definicja języka i jego dwóch podstawowych funkcji — komunikacyjnej i reprezentatywnej. Pojęcie kompetencji językowej i komunikacyjnej

3. Elementy neurolingwistyki: budowa i funkcjonowanie mózgu w zakresie czynności odpowiedzialnych za mowę

4. Język jako biologicznie uwarunkowana właściwość gatunku Homo spaiens

5. Ontogeneza języka: biologiczne i społeczne uwarunkowania

6. Filogeneza języka: powstanie i rozwój języka ludzkiego

7. Rodzaje dwujęzyczności

8. Charakterystyka kompetencji językowej – reprezentacje umysłowe

9. Charakterystyka kompetencji komunikacyjnej – teoria umysłu i pojęcia z nią związane

10. Związki języka z poznaniem i kulturą

11. Język mówiony, pismo, internet

Literatura:

Aitchison J., 1991, Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, Warszawa.

Aitchison J., 2002, Ziarna mowy: początki i rozwój języka, Warszawa.

Berko Gleason J., Berstein Ratner N. (red.), 2005, Psycholingwistyka, Gdańsk.

Bokus B., Shugar G. W., (red.), Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, Gdańsk.

Budohoska W., Grabowska A., 1994, Dwie półkule — jeden mózg, Warszawa.

Bernstein B., 1980, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia [w:] M. Głowiński (red.), Język a społeczeństwo, Warszawa.

Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Kurcz I., 2000, Język i komunikacja [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki t. 2 Psychologia ogólna, Gdańsk.

Kurcz I., 2005, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa.

Maass A., Arcuri L., 2000, Język a stereotypizacja [w:] N. Macrae, H. Stangor, M. Hewstone (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk

Shugar G. W., 1995, Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych, Warszawa.

Wierzbicka A., 1990, Podwójne życie człowieka dwujęzycznego [w:] W. Miodunka (red.) Język polski w świecie, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.