Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Swoistość nauczania dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym języka polskiego jako obcego/drugiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2SN-W2 Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Swoistość nauczania dzieci dwujęzycznych w wieku przedszkolnym języka polskiego jako obcego/drugiego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - przedmioty do wyboru - 2 r.
Punkty ECTS i inne: 2.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po zakończeniu cyklu zajęć student będzie:

- wiedzieć, czym jest dwujęzyczność oraz dwukulturowość;

- znać metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

- znać programy i materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

- znać różnice w metodyce nauczania dzieci w wieku przedszkolnym: dziecko cudzoziemskie vs. dziecko polonijne;

- potrafić samodzielnie przygotować zadania językowe;

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku przedszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

Pełny opis:

1. Czym jest: dwujęzyczność, dwukulturowość, szok edukacyjny.

2. Status języka polskiego: język obcy, odziedziczony, drugi, familijny.

3. Dwujęzyczność dzieci w wieku przedszkolnym - aspekty psychologiczne, pedagogiczne oraz edukacyjne.

4. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (I).

5. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (II).

6. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (III).

7. Programy i materiały dydaktyczne nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym.

8. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym (I).

9. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym (II).

10. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym (III).

11. Programy i materiały dydaktyczne nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym.

12. Praktyczne przygotowywanie zadań językowych - rozwijających słownictwo (I).

13. Praktyczne przygotowywanie zadań językowych - rozwijających słownictwo (II).

14. Praktyczne przygotowywani zadań językowych - rozwijających struktury gramatyczne (I).

15. Praktyczne przygotowywani zadań językowych - rozwijających struktury gramatyczne (II).

Literatura:

1. Bhatia T. K., Ritchie W. C., The Handbook of Bilingualism, Oxford 2006.

2. Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk 2004.

3. Doughty C. T., Long M. H., the Handbook of Second Language Acquisition, Oxford 2003.

4. Gleason J. B., Ratner N. B., Psycholingwistyka, Gdańsk 2005.

5. Jędryka B. K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

6. Jędryka B. K., Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego/ obcego dla polonijnych nauczycieli wychowania przedszkolnego, Warszawa 2015.

7. Jędryka B. K., Ja i mój świat. Program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

8. Jędryka B. K., Ja i mój świat. Karty pracy do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Część A, Warszawa 2015.

9. Jędryka B. K., Ja i mój świat. Karty pracy do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Część B, Warszawa 2015.

10. Kamińska K., W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

11. Kotarba-Kańczugowska M., Przedszkolak uczy się języka obcego. Kręta droga, wielka frajda, „Języki Obce w Szkole” 2015, nr 1.

12. Kotarba M., Przedszkolak, język obcy i … ty. Metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach, Pułtusk 2007.

13. Krężałek A., Kompetencja językowa osób jedno- i wielojęzycznych, „Języki Obce w Szkole” 2008, nr 5.

14. Kurcz I., Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk 2007.

15. Małyska M., Figlarna kredka. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci 5 – 6 letnich. 1, Kraków 2016.

16. Małyska M., Figlarna kredka. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci 5 – 6 letnich. 2, Kraków 2016.

17. Małyska M., Figlarna kredka. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci 5 – 6 letnich. 3, Kraków 2016.

18. Pamuła-Behrens M., Wszystko zaczyna się w przedszkolu – nauka języka obcego dla dzieci, „Języki Obce w Szkole” 2015, nr 1.

19. Sadowska-Gronet M., Wokół dyskusji na temat dwujęzyczności, „Języki Obce w Szkole” 2009, nr 4.

20. Siudzińska N., Stępień M., Poradnik logopedyczny dla nauczycieli polonijnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa 2015.

21. Zurer Pearson B., Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców (i nie tylko), Poznań 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu zajęć student:

- wiem, czym jest dwujęzyczność oraz dwukulturowość;

- zna metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

- zna programy i materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

- zna różnice w metodyce nauczania dzieci w wieku przedszkolnym: dziecko cudzoziemskie vs. dziecko polonijne;

- potrafi samodzielnie przygotować zadania językowe;

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- przygotowanie zadań językowych ( 6 zadań);

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jędryka, Marta Piasecka, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Beata Jędryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku przedszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym;

Pełny opis:

1. Czym jest: dwujęzyczność, dwukulturowość, szok edukacyjny.

2. Status języka polskiego: język obcy, odziedziczony, drugi, familijny.

3. Dwujęzyczność dzieci w wieku przedszkolnym - aspekty psychologiczne, pedagogiczne oraz edukacyjne.

4. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (I).

5. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (II).

6. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym (III).

7. Programy i materiały dydaktyczne nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym.

8. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym (I).

9. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym (II).

10. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym (III).

11. Programy i materiały dydaktyczne nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku przedszkolnym.

12. Praktyczne przygotowywanie zadań językowych - rozwijających słownictwo (I).

13. Praktyczne przygotowywanie zadań językowych - rozwijających słownictwo (II).

14. Praktyczne przygotowywani zadań językowych - rozwijających struktury gramatyczne (I).

15. Praktyczne przygotowywani zadań językowych - rozwijających struktury gramatyczne (II).

Literatura:

1. Bhatia T. K., Ritchie W. C., The Handbook of Bilingualism, Oxford 2006.

2. Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk 2004.

3. Doughty C. T., Long M. H., the Handbook of Second Language Acquisition, Oxford 2003.

4. Gleason J. B., Ratner N. B., Psycholingwistyka, Gdańsk 2005.

5. Jędryka B. K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

6. Jędryka B. K., Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego/ obcego dla polonijnych nauczycieli wychowania przedszkolnego, Warszawa 2015.

7. Jędryka B. K., Ja i mój świat. Program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 2015.

8. Jędryka B. K., Ja i mój świat. Karty pracy do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Część A, Warszawa 2015.

9. Jędryka B. K., Ja i mój świat. Karty pracy do nauki języka polskiego jako obcego/drugiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Część B, Warszawa 2015.

10. Kamińska K., W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

11. Kotarba-Kańczugowska M., Przedszkolak uczy się języka obcego. Kręta droga, wielka frajda, „Języki Obce w Szkole” 2015, nr 1.

12. Kotarba M., Przedszkolak, język obcy i … ty. Metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach, Pułtusk 2007.

13. Krężałek A., Kompetencja językowa osób jedno- i wielojęzycznych, „Języki Obce w Szkole” 2008, nr 5.

14. Kurcz I., Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk 2007.

15. Małyska M., Figlarna kredka. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci 5 – 6 letnich. 1, Kraków 2016.

16. Małyska M., Figlarna kredka. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci 5 – 6 letnich. 2, Kraków 2016.

17. Małyska M., Figlarna kredka. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci 5 – 6 letnich. 3, Kraków 2016.

18. Pamuła-Behrens M., Wszystko zaczyna się w przedszkolu – nauka języka obcego dla dzieci, „Języki Obce w Szkole” 2015, nr 1.

19. Sadowska-Gronet M., Wokół dyskusji na temat dwujęzyczności, „Języki Obce w Szkole” 2009, nr 4.

20. Siudzińska N., Stępień M., Poradnik logopedyczny dla nauczycieli polonijnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa 2015.

21. Zurer Pearson B., Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców (i nie tylko), Poznań 2013.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone na zoom w czasie rzeczywistym. Podczas zajęć student zobowiązany jest do włączenia kamery oraz umieszczenia swojego imienia i nazwiska przy logowaniu, które będzie widoczne dla wszystkich. W semestrze można mieć dwie nieobecności. Materiały dydaktyczne będą umieszczane na google calss oraz wysyłane pocztą uniwersytecką w systemie USOS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.