Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stymulacja rozwoju mowy i języka dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2SR-W3 Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Stymulacja rozwoju mowy i języka dziecka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna (PRK)
Logopedia ogólna i kliniczna (PRK) - 2 rok 1. st.
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - przedmioty do wyboru - 2 r.
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stymulacji rozwoju mowy i języka małego dziecka.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone będą w 6 blokach tematycznych. Każdy blok będzie się składać z części teoretycznej oraz praktycznej (zadania przygotowywane przez studentów indywidualnie lub w grupach).

1. Rozwój mowy dziecka – omówienie. Ocena zdolności komunikacyjnych dziecka.

Blok ten poświęcony będzie logopedycznym metodom pracy z dzieckiem w pierwszych latach życia, ocenie rozwoju mowy i komunikacji.

2. Współpraca z rodzicami jako element profilaktyki pierwszorzędowej

W tej części przedstawione zostaną możliwości zaangażowania rodziców w stymulację i terapię małego dziecka. Omówione zostaną kwestionariusze rodzicielskie do oceny rozwoju mowy (IRMiK). Wspólnie zostanie stworzony "Kodeks dobrych praktyk" w kontaktach logopedy z rodzicami małego pacjenta.

3. Elementy integracji sensorycznej - stymulacja multisensoryczna

Przedstawione zostaną najczęstsze zaburzenia integracji sensorycznej, mające wpływ na rozwój mowy i języka. Omówione zostaną proste ćwiczenia sensomotoryczne, które mogą być elementem terapii logopedycznej.

4. Współczesna literatura dziecięca - możliwości wykorzystania w pracy logopedy

Przedstawione zostaną pozycję literatury dziecięcej, które można wykorzystać podczas zajęć logopedycznych - indywidualnych i grupowych dla dzieci w różnym wieku (Canizales, Tullet, Galewska-Kustra, Szwajkowscy, Bijsterbosch).

5. Jak wprowadzać ćwiczenia językowe?

Omówione zostaną ćwiczenia wspomagające rozwój podsystemów języka: fonologicznego, morfologicznego, leksykalnego i składniowego.

6. Grupowe zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki

Ta część poświęcona będzie grupowym zajęciom logopedycznym z elementami logorytmiki. Przedstawione zostaną propozycje zajęć dla dzieci w różnym wieku.

Literatura:

• Bieńkowska K., 2012, Jak dzieci uczą się mówić, Warszawa.

• Błeszyński J.J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.

• Cieszyńska J., Korendo M., 2012, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia, Karków.

• Cytowska B., Winczura E., 2016, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków.

• Czaplewska E., Milewski S., 2011, Diagnoza logopedyczna, Sopot.

• Diener K., 1999, Profilaktyka zaburzeń mowy. Przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy, Kielce.

• Dołęga Z., 2003. Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa. Prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice.

• Dubisz S. (red.), 2004, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa.

• Emiluta-Rozya D., 1994, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa.

• Emiluta – Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci 2, 4, 6-letnich, Warszawa

• Franczyk A., Krajewska K., 2002, Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju mowy, Kraków.

• Gruszczyk-Kolczyńska E., 2000, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa.

• Jodzis D., 2013, Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym, Gdańsk.

• Jutrzyna E., 2005, Wykorzystanie muzyki w terapii logopedycznej, [w:] L. Huryło, M. Zaorska (red.), Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy, Olsztyn.

• Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice.

• Okraska-Ćwiek B., 2016, Przedszkolaki - sensoraki : scenariusze zajęć z terapii integracji sensorycznej do pracy z małymi dziećmi, Warszawa.

• Patkiewicz J. (red.), 2016, Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka : monografia, Wrocław.

• Rocławski B. (red.), 1991, Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk.

• Szmigielska Narbutt E., 2014, Elementy integracji sensorycznej w przedszkolu – niezbędnik nauczyciela, Warszawa.

• Walencik-Topiłko A., 2004, Śpiew w profilaktyce logopedycznej, [w:] Sztuka w edukacji i terapii, M. Knapik i W.A. Sacher (red.), Kraków.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

WIEDZA

- pogłębia wiedzę merytoryczną i metodologiczną na temat możliwości stymulacji rozwoju mowy i języka dziecka

- posiada wiedzę na temat czynników pre-, peri- i postnatalnych mających wpływ na rozwój mowy

- uzasadnia potrzebę stymulowania rozwoju mowy i języka

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi ocenić możliwości komunikacyjne dziecka

- potrafi przygotować ćwiczenia odpowiadające możliwościom poznawczym, społecznym i językowym dziecka

- potrafi zaplanować pracę terapeutyczną z dzieckiem i jego rodziną

- wykorzystuje w pracy logopedycznej inne metody: multisensoryczne, logorytmiczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy z zakresie możliwości stymulacji rozwoju mowy i języka

- propaguje wiedzę na temat potrzeb stymulacji rozwoju dziecka w pierwszych latach życia

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach. Realizacja zadań praktycznych indywidualnych i grupowych.

Sposób zaliczenia:

- oddanie w terminie zadań praktycznych,

- zaliczenie w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Sindrewicz, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Karolina Sindrewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Sindrewicz, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Karolina Sindrewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.