Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do zaburzeń mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A2WZ Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zaburzeń mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 2 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Zaburzenia mowy w świetle wybranych klasyfikacji.

2. Poznanie definicji, podstawowych objawów, przyczyn oraz obrazu sprawności językowych i komunikacyjnych w poszczególnych jednostkach zaburzeń mowy.

3. Procedury postępowania logopedycznego: diagnozowanie, programowanie terapii, prowadzenie terapii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z tematyką szeroko pojmowanych zaburzeń mowy. Oprócz wprowadzenia do dyslalii czy opóźnionego rozwoju mowy, omówione zostaną także te zaburzenia, które nie stanowią przedmiotu odrębnych zajęć na studiach I stopnia (są natomiast objęte programem studiów II stopnia): afazja, dyzartria, zaburzenia mowy u dzieci z wadą rozszczepową, niepłynność mówienia, zaburzenia mowy w autyzmie. Podczas wykładu student pozna również podstawy diagnozy i terapii logopedycznej. Uczestnicząc w wykładzie, student przygotowuje się do kolejnych zajęć poświęconych poszczególnym typom zaburzeń mowy, a także do aktywnego odbywania praktyk logopedycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czaplewska E., Milewski S. (red.) 2012, Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Domagała A., Mirecka U. (red.) 2018, Metody terapii logopedycznej. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.) 2005, Neurologopedia. Podręcznik akademicki. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Grabias S., Panasiuk J., Woźniak T. (red.), 2015, Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Grabias S., Kurkowski M. (red.) 2012, Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kaczorowska-Bray K., Milewski S. (red.), 2016, Wczesna interwencja logopedyczna. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Muzyka-Furtak E. (red.), 2015, Surdologopedia, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Literatura uzupełniająca:

Wskazana przez prowadzącego w zależności od wybranego zaburzenia mowy.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

Ma podstawową uporządkowaną wiedzę dotyczącą zaburzeń i opóźnień w rozwoju systemu językowego i mowy, zna podstawowe klasyfikacje zaburzeń mowy i opóźnień jej rozwoju.

Ma podstawową uporządkowaną wiedzę o zaburzeniach mowy tj.: afazja, dyzartria, niedokształcenie mowy – uwarunkowane: niedosłuchem, anatomicznym uszkodzeniem i/lub mózgową dysfunkcją, upośledzeniem umysłowym, autyzmem.

Zna podstawową terminologię logopedyczną, ma wiedzę ojej pochodzeniu, uwarunkowaniach historycznych oraz metodologicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

Student

Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, psycholingwistyki, psychologii, pedagogiki i logopedii oraz medycyny do formułowania ocen i sądów dotyczących mowy, poziomu jej rozwoju i zaburzeń, programowania postępowania terapeutycznego itp.; umie samodzielnie zdobywać informacje i rozwijać umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i językach obcych) oraz nowoczesnych technologii

Dostrzega, poprawnie rozpoznaje i rozstrzyga problemy związane z lingwistycznymi aspektami zaburzeń mowy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

Dostrzega, poprawnie rozpoznaje i rozstrzyga problemy związane z lingwistycznymi aspektami zaburzeń mowy.

Ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności)

aktywne uczestnictwo w zajęciach

bieżące przygotowywanie się do zajęć

Zaliczenie na ocenę – pisemne, składające się z testu wyboru.

2,0 (ndst) więcej niż 2 dopuszczalne nieobecności, odpowiedzi zawierające średnio poniżej 51% wymaganych treści

3,0 (dost) Nie więcej niż 2 dopuszczalne nieobecności, odpowiedzi zawierające od 52 do 60% wymaganych treści

3,5 (ddb) Nie więcej niż 2 dopuszczalne nieobecności, odpowiedzi zawierające od 61 do 70% wymaganych treści

4,0 (db) Nie więcej niż 2 dopuszczalne nieobecności, odpowiedzi zawierające od 71% do 80% wymaganych treści

4,5 (pdb) Nie więcej niż 2 dopuszczalne nieobecności, odpowiedzi zawierające od 81% do 90% wymaganych treści

5,0 (bdb) Nie więcej niż 2 dopuszczalne nieobecności, odpowiedzi zawierające od 91% do 100% wymaganych treści

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 29 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dorociuk, Anita Lorenc, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Anita Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.