Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań logopedycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3MB Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań logopedycznych
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 3 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczenie studentów stosowania w logopedii narzędzi wystandaryzowanych i niewystandaryzowanych - eksperymentalnych.

Studenci poznają zasady: budowy testów, ich standaryzacji, budowy i zastosowania prób eksperymentalnych.

Pełny opis:

Pełny opis:

• Budowa testów psychologicznych,

• Standaryzacja testów psychologicznych,

• Zapoznanie z podstawowymi testami psychologicznymi,

• Wystandaryzowane testy logopedyczne:

- narzędzia do badań przesiewowych,

- kwestionariusze rodzicielskie: IRMiK, KIRMiK,

- narzędzia oceniające poziom rozwoju językowego:

- Obrazkowy Test Słownikowy - rozumienie- OTSR,

- Test Słownika Dziecka i Test Sprawności Językowej,

- Test Rozwoju Językowego

- Karta Oceny Logopedycznej Dziecka,

- Karta Oceny Języka Dziecka - AFA

Inne próby badawcze sprawdzające:

- sprawność aparatu artykulacyjnego, słuchu fonematycznego, kinestezji artykulacyjnej

• Zastosowanie narzędzi w badaniach logopedycznych

Literatura:

Billewicz G., Zioło B., 2012, Kwestionariusz do badania mowy.

Drewniak-Wołosz E., Paluch A., 2018, Karta Oceny Języka Dziecka, Gliwice.

Emiluta-Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badanie przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero i sześcioletnich, Warszawa.

Grabias S., 2007, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin.

Gruba J., 2017, Karta Oceny Logopedycznej Dziecka, Gliwice.

Haman E., Fronczyk K., Łuniewska M., 212, Obrazkowy test słownikowy – Rozumienie.

Krajna E. 2009, 100-wyrazowy Test Artykulacyjny, Gliwice.

Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice.

Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, IRMIK, Warszawa.

Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, KIRMIK – Słowa i Gesty, Warszawa.

Smoczyńska M., Krajewski G., 2015, Kirmik – Słowa i Zdania, Warszawa.

Smoczyńska M., Haman E., Maryniak A., Czaplewska E., Krajewski G., Banasik N., Kochańska M., Łuniewska M., 2015, Test Rozwoju Językowego, Warszawa.

Tarkowski Z., 1992, Przesiewowy Test Logopedyczny, Lublin.

Tarkowski Z., 2001, Test Sprawności Językowej, Lublin.

Tarkowski Z., 2009, Test Słownika Dziecka, Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat objawów językowych i pozajęzykowych charakterystycznych dla zaburzonego rozwoju mowy (dyslalia) i dla opóźnionego rozwoju mowy;

- zna różne podstawowe metody i techniki badań logopedycznych

Umiejętności:

- student umie opisywać podstawowe współczesne ustalenia dotyczące zaburzeń psychoruchowych dziecka;

- student umie posługiwać się wybranymi testami językowymi, próbami badawczymi

Kompetencje społeczne:

- dąży do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności niezbędnych do pracy z osobami z wadami lub chorobami narządów głosu, mowy i słuchu

- potrafi współpracować z innymi specjalistami oceniającymi rozwój dziecka: z psychologiem, pedagogiem

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach

- praca indywidualna i w zespole: realizowanie w ramach zespołu zadań, które danemu zespołowi wyznaczył prowadzący

- ustne przedstawienie wyników pracy w zespole w postaci krótkiej prezentacji podczas zajęć

- zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Nawrocka-Gregorczyk, Marzena Stępień, Aneta Syta
Prowadzący grup: Karolina Nawrocka-Gregorczyk, Aneta Syta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Balcerzak, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Renata Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.