Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Narzędzia diagnostyczne w praktyce logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3ND-W1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia diagnostyczne w praktyce logopedycznej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 3 rok I stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - przedmioty do wyboru - 3 r.
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student poznaje podstawowe rodzaje narzędzi diagnostycznych stosowanych w logopedii, zdobywa wiedzę o możliwościach zastosowania poznanych narzędzi oraz interpretacji otrzymanych wyników.

Pełny opis:

Zastosowanie wybranych narzędzi diagnostycznych stanowi ważny element diagnozy logopedycznej. Studenci poznają poznają rodzaje badań logopedycznych oraz typy narzędzi wykorzystywanych w czasie diagnozy logopedycznej. Opanowują umiejętność przeprowadzenia badania przy użyciu wybranych narzędzi diagnostycznych oraz kryteria ich doboru.

Literatura:

Billewicz, Grażyna, Zioło, Brygida, 2015, Kwestionariusz badania mowy, Impuls, Krakow.

Paluch, Anna; Drewniak-Wołosz, Elżbieta; Mikosza, Lucyna, 2012, Afa-skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Impuls.

Rozya-Emiluta, Danuta, 2013, Całościowe badanie logopedyczne, WYD. APS, Warszawa.

Stecko, Elzbieta, Sprawdź jak mówię. Karta badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi, Wydawnictwo Elżbieta Stecko.

Literatura podawana na bieżąco na zajęciach

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma:

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o budowie i funkcjach narządów mowy, metodach stosowanych w badaniach fonetycznych i podstawach opisu oraz klasyfikacji polskich głosek i fonemów; zna podstawowe teorie fonologiczne;

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o semantycznej, gramatycznej i prozodycznej strukturze wypowiedzi: jej składnikach, związkach między nimi (zgoda, rząd), typach zależności (równorzędność, podrzędność, inkluzja), typach zdań; wie, które realizacje systemu są poprawne, które błędne, a które są przejawem zaburzeń mowy;

Umiejętności

- Student umie organizować w sposób świadomy, systematyczny i planowy zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku i możliwości poznawczych dziecka;

Kompetencje społeczne

- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji;

- dostrzega, poprawnie rozpoznaje i rozstrzyga problemy związane z lingwistycznymi aspektami zaburzeń mowy.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności (dopuszczalne są 2 nieobecności), ocena przygotowania do zajęć bieżących, aktywność na zajęciach, realizacja zadań praktycznych, prezentacja / test pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: Marzena Stępień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.