Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy audiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3PA Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Podstawy audiologii
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 3 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Cele kształcenia:

1. Uzyskanie wiedzy dotyczącej budowy i funkcji narządu słuchu,

2. Uzyskanie wiedzy na temat przyczyn i patomechanizmu różnych uszkodzeń słuchu i ich wpływu na zaburzenie głosu i mowy

3. Uzyskanie wiedzy o metodach leczenia, wspomagania i rehabilitacji zaburzeń słuchu.

4. Uzyskanie wiedzy dotyczącej metod badania słuchu i interpretacji jego wyników

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

„ Audiologia Kliniczna-zarys’’pod redakcją Antoniego Pruszewicza, UM Poznań, 2010 wyd 4;

„Audiologia Kliniczna” pod redakcją Marioli Śliwińskiej Kowalskiej, Mediton Łódź 2005, wyd. 1;

„Patologia Słuchu, Głosu, Mowy i Narządu Równowagi” pod redakcją Kazimierza Niemczyka, Komograf, Warszawa , wyd.1

Literatura uzupełniająca:

„Otolaryngologia Kliniczna” pod redakcją Kazimierza Niemczyka, Dariusza Jurkiewicza, Jacka Składzienia, Czesława Stankiewicza, Witolda Szyftera; Medipade, Warszawa 2015, wyd 1, Tom 2

„Ćwiczenia z Otolaryngologii” pod redakcją Stanisłąwa Iwankiewicza, PZWL, Warszawa 2007, wyd 6.

„Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu” Perier O. WSiP, Warszawa 1992

Efekty uczenia się:

Student:

zna podstawy anatomii i fizjologii narządu słuchu, typologię zaburzeń słuchu; ma podstawową wiedzę na temat przyczyn uszkodzeń słuchu , zna podstawowe schorzenia narządu słuchu; orientuje się w zakresie objawów i przyczyn wybranych zaburzeń zachodzących w narządach głosu , mowy i słuchu;

zna podstawowe metody diagnostyczne w zakresie oceny jakościowej i ilościowej ubytku słuchu;

rozumie i zna zasady funkcjonowania urządzeń wspomagających słyszenie ( implant słuchowy, aparat słuchowego, systemu FM);

posiada wiedzę z zakresu możliwości terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń narządu słuchu;

zna ogólne zasady wykonywania badań diagnostycznych. Zna aparaturę stosowaną w diagnostyce zaburzeń słuchu;

potrafi wykonać i zinterpretować badania audiometryczne;

potrafi prowadzić dokumentację medyczną , monitorującą proces leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne - czas trwania zaliczenia: 30 minut, test 30 pytań, ocenianie pytań- każde pytanie oceniane w skali od 0 lub1 punkt, 0 punktów dla nieprawidłowej odpowiedzi, 1 punkt- prawidłowa odpowiedź, maksymalna liczba 30 punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Lidia Mikołajewska, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.