Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy foniatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3PF Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Podstawy foniatrii
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 3 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego, higieny narządu głosu, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń głosu, diagnostyki narządu głosu, metod terapeutycznych zaburzeń głosu, rehabilitacji głosu po leczeniu raka krtani, zaburzeń połykania, niewydolności podniebienno-gardłowej oraz porażeń krtani.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego, fizjologicznego rozwoju głosu, higieny narządu głosu, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń głosu, narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w zaburzeniach głosu, metod terapeutycznych zaburzeń głosu, etiologii, diagnostyki i postępowania u pacjentów z zaburzeniami połykania

Literatura:

Literatura obowiązkowa: • Obrębowski A. Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej.

Obrębowski A. (red.). Poznań 2008

• Szkiełkowska A., Kazanecka E. Emisja głosu. Wskazówki metodyczne.

Szkielkowska A, Kazanecka E (red.). IFPS i UM im. F. Chopina,

Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca: • Aronson A.E., Bless D.M., Clinical Voice Disorders, Wyd. Thieme, New

York, 2009

• Gębska M., Weber-Nowakowska K., Żyżniewska-Banaszak E.,

Zastosowanie techniki fonacyjno-oddechowo- artykulacyjnej – jako

formy profilaktyki i rehabilitacji zaburzeń emisji głosu u nauczycieli,

Hygeia Public Health, 2014; 49(2):209-2014

• Sachender P. S., Smrity R. B. D., Aakanksha R., Voice therapy:

management of benign voice disorders, International Journal of

Advancements in Research & Technology, 2013; 2(7): 277-281

• Sielska-Badurek E., Domeracka-Kołodziej A., Rola podparcia

oddechowego w śpiewie operowym, Otolaryngologia, 2009; 8(3):109-

114

• Sielska-Badurek E., Niemczyk K. Postępowanie diagnostyczne w

zaburzeniach głosu. Pol. Prz. Otolaryngol. 2015; 4 (2): 12–18

• Woźnicka E., Niebudek-Bogusz E., Śliwińska-Kowalska M., Nowa

metoda manualnej terapii krtani w rehabilitacji zaburzeń

czynnościowych głosu, Otolaryngologia, 2012; 11(4): 168-173

• Ya-Chuan K., Shen-Hwa C., Yu-Tsai W.,Efficacy of Voice Therapy for

Patients With Early Unilateral Adductor Vocal Fold Paralysis, Journal of

Voice, 2017; 31(5):567-575

Czasopisma: • Otolaryngologia Polska

• Polski Przegląd Otolaryngologiczny

• Journal of Voice

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student

1. Zna podstawy anatomii, fizjologii oraz higieny narządu głosu,

2. Zna podstawowe objawy i przyczyny zaburzeń głosu oraz metody

ich diagnozowania

3. Zna formy terapii zaburzeń głosu

UMIEJĘTNOŚCI

Student

1. Prawidłowo odczytuje rozpoznania medyczne zaburzeń głosu

niezbędne do prowadzenia skutecznej terapii logopedycznej,

rozumie treść tych dokumentów, a informacje w nich zawarte

wykorzystuje w planowaniu procesu diagnostycznego i

terapeutycznego

2. Potrafi samodzielnie przeprowadzić wywiad oraz testy

diagnostyczne, dostępne w gabinecie logopedy, w kierunku

zaburzeń głosu. Potrafi samodzielnie zinterpretować wyniki

procesu diagnostycznego u pacjentów z zaburzeniami głosu.

3. Potrafi przeprowadzić z pacjentem rozmowę na temat higieny

narządu głosu oraz poprowadzić rehabilitację oddechowofonacyjną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student

1. Potrafi współpracować z lekarzem foniatrą.

4. Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane działania

diagnostyczno-terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach oraz zdanie egzaminu w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: Katarzyna Jędra, Ewelina Sielska-Badurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

1. Obecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach.

2. Każdą nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić z inną grupą

ćwiczeniową.

3. Na wykładach dopuszczalna jest 1 nieobecność i 2 spóźnienia (3

spóźnienia są równoznaczne z 1 nieobecnością). 4. Dla studentów z 2 nieobecnościami na wykładach próg uzyskania

oceny pozytywnej na egzaminie testowym wzrasta

do 60% + 1 pkt. 5. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia oraz okrycie (fartuch).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: Katarzyna Jędra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Uwagi:

1. Obecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach.

2. Każdą nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić z inną grupą

ćwiczeniową.

3. Na wykładach dopuszczalna jest 1 nieobecność i 2 spóźnienia (3

spóźnienia są równoznaczne z 1 nieobecnością). 4. Dla studentów z 2 nieobecnościami na wykładach próg uzyskania

oceny pozytywnej na egzaminie testowym wzrasta

do 60% + 1 pkt. 5. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia oraz okrycie (fartuch).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.