Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyswajanie języka drugiego a dydaktyka języka polskiego jako drugiego na świecie i w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3PJ-W2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyswajanie języka drugiego a dydaktyka języka polskiego jako drugiego na świecie i w Polsce
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 3 rok I stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - przedmioty do wyboru - 3 r.
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają istotne z punktu widzenia dydaktyki różnice między przyswajaniem języka pierwszego a uczeniem się języka obcego / drugiego / odziedziczonego. W czasie zajęć omawiane będą indywidualne cechy uczniów, czynniki wpływające na proces uczenia się, a także rola rodziców oraz nauczycieli polonijnych / cudzoziemskich.

Pełny opis:

W toku kursu omawiane będą następujące tematy:

1. Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego / drugiego / odziedziczonego.

2. Indywidualne cechy uczącego się a nauka języka obcego.

3. Czynniki wpływające na proces uczenia się.

4. Nauczyciel języka polskiego jako obcego.

5. Autonomia uczącego się.

6. Decyzje rodziców i rola nauczycieli polonijnych / cudzoziemskich.

7. Semantyczne zróżnicowanie języków.

8. Kontakt językowy. Interferencja.

9. Fonetyka i ortografia.

10. Nauczanie słownictwa. Słownik mentalny uczących się. Słownik pasywny a słownik aktywny.

11. Gramatyka (fleksja, słowotwórstwo, składnia).

Literatura:

1. Arabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa 1985.

2. Arabski J., Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Katowice 1997.

3. Czykwin E., Misiejuk D., Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej, Białystok 1998.

4. Gębal P., Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech, Kraków 2013.

5. Grucza F., Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu [w:] Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Białowieża, 26–28 maja 1977,red. F. Grucza, Warszawa 1981.

6. Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, red. E. Pawlic-Rafałowska, Warszawa 2010.

7. Jędryka B. K., Język polski w polonijnej szkole. Na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

8. Jędryka B. K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa 2015.

9. Język polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Opole 1977.

10. Kurcz I., Język a psychologia, Warszawa 1992.

11. Lipińska E., Kiedy język polski nie jest językiem ojczystym, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, 2001, s. 27–30.

12. Lipińska E., Dwujęzyczność czy znajomość dwóch języków. Język dzieci najnowszej polskiej emigracji w Australii, „Przegląd Polonijny”, z. 3, 2002, s. 95–103.

13. Lipińska E., Dwujęzyczność dzieci na emigracji – jak ją osiągnąć?, „Przegląd Polonijny”, z. 4, 2002, s. 105–113.

14. Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003.

15. Lipińska E., Nauczyciel języka polskiego jako obcego/drugiego w Polsce i na Obczyźnie [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005.

16. Miodunka W., Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków 2003.

17. Miodunka W., Lingwistyczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego [w:] Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych, Lublin 1980.

18. Miodunka W., Język a identyfikacja kulturowa i etniczna. Studium kształtowania się tożsamości rodzeństwa należącego do drugiego pokolenia Polonii australijskiej [w:] Język polski na świecie, red. W. Miodunka, Warszawa 1990.

19. Miodunka W., Mistrzowie, nauczyciele i uczniowie. Szkolnictwo polskie za granicą [w:] Masters, Teachers and Pupils: Polish Education Abroad, School of Slavonic and East European Studies, London 1994.

20. Mostwin D., Trzecia wartość, Lublin 1995.

21. Porayski-Pomsta J., Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych [w:] Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Ekspertów ds. Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Ministrze Edukacji narodowej, Zespół koordynacyjny programu Badań Resortowych III-49 w dniach 28–29 czerwca 1989 r. w Warszawie, red. H. Rybicka-Nowacka i J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1989.

22. Serejska Olszer K., Polszczyzna z oddali. Język polski w anglojęzycznym świecie, Poznań 2001.

23. Szałek M., Cechy osobowości ucznia a proces przyswajania języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, 1992, s. 291–299.

24. Szałek M., Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego, Poznań 1992.

25. Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

26. Wilczyńska W., Uczyć się czy być nauczonym. O autonomii w przyswajaniu języka, Poznań–Warszawa 1999.

27. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2006.

28. Żydek-Bednarczuk U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna decydujące czynniki wpływające na efektywność nauczania języka,

- potrafi dostosować tryb nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jędryka, Marta Piasecka, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Beata Jędryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają istotne z punktu widzenia dydaktyki różnice między przyswajaniem języka pierwszego a uczeniem się języka obcego / drugiego / odziedziczonego. W czasie zajęć omawiane będą indywidualne cechy uczniów, czynniki wpływające na proces uczenia się, a także rola rodziców oraz nauczycieli polonijnych / cudzoziemskich.

Pełny opis:

W toku kursu omawiane będą następujące tematy:

1. Przyswajanie języka pierwszego a uczenie się języka obcego / drugiego / odziedziczonego.

2. Indywidualne cechy uczącego się a nauka języka obcego.

3. Czynniki wpływające na proces uczenia się.

4. Nauczyciel języka polskiego jako obcego.

5. Autonomia uczącego się.

6. Decyzje rodziców i rola nauczycieli polonijnych / cudzoziemskich.

7. Semantyczne zróżnicowanie języków.

8. Kontakt językowy. Interferencja.

9. Fonetyka i ortografia.

10. Nauczanie słownictwa. Słownik mentalny uczących się. Słownik pasywny a słownik aktywny.

11. Gramatyka (fleksja, słowotwórstwo, składnia).

Literatura:

1. Arabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa 1985.

2. Arabski J., Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Katowice 1997.

3. Czykwin E., Misiejuk D., Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedagogicznej, Białystok 1998.

4. Gębal P., Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech, Kraków 2013.

5. Grucza F., Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu [w:] Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Białowieża, 26–28 maja 1977,red. F. Grucza, Warszawa 1981.

6. Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, red. E. Pawlic-Rafałowska, Warszawa 2010.

7. Jędryka B. K., Język polski w polonijnej szkole. Na przykładzie badań przeprowadzonych w Clark – New Jersey, USA, Warszawa 2012.

8. Jędryka B. K., Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa 2015.

9. Język polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Opole 1977.

10. Kurcz I., Język a psychologia, Warszawa 1992.

11. Lipińska E., Kiedy język polski nie jest językiem ojczystym, „Języki Obce w Szkole”, nr 6, 2001, s. 27–30.

12. Lipińska E., Dwujęzyczność czy znajomość dwóch języków. Język dzieci najnowszej polskiej emigracji w Australii, „Przegląd Polonijny”, z. 3, 2002, s. 95–103.

13. Lipińska E., Dwujęzyczność dzieci na emigracji – jak ją osiągnąć?, „Przegląd Polonijny”, z. 4, 2002, s. 105–113.

14. Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003.

15. Lipińska E., Nauczyciel języka polskiego jako obcego/drugiego w Polsce i na Obczyźnie [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005.

16. Miodunka W., Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków 2003.

17. Miodunka W., Lingwistyczne podstawy nauczania języka polskiego jako obcego [w:] Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych, Lublin 1980.

18. Miodunka W., Język a identyfikacja kulturowa i etniczna. Studium kształtowania się tożsamości rodzeństwa należącego do drugiego pokolenia Polonii australijskiej [w:] Język polski na świecie, red. W. Miodunka, Warszawa 1990.

19. Miodunka W., Mistrzowie, nauczyciele i uczniowie. Szkolnictwo polskie za granicą [w:] Masters, Teachers and Pupils: Polish Education Abroad, School of Slavonic and East European Studies, London 1994.

20. Mostwin D., Trzecia wartość, Lublin 1995.

21. Porayski-Pomsta J., Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych [w:] Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Ekspertów ds. Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Ministrze Edukacji narodowej, Zespół koordynacyjny programu Badań Resortowych III-49 w dniach 28–29 czerwca 1989 r. w Warszawie, red. H. Rybicka-Nowacka i J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1989.

22. Serejska Olszer K., Polszczyzna z oddali. Język polski w anglojęzycznym świecie, Poznań 2001.

23. Szałek M., Cechy osobowości ucznia a proces przyswajania języka obcego, „Języki Obce w Szkole”, nr 4, 1992, s. 291–299.

24. Szałek M., Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego, Poznań 1992.

25. Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

26. Wilczyńska W., Uczyć się czy być nauczonym. O autonomii w przyswajaniu języka, Poznań–Warszawa 1999.

27. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2006.

28. Żydek-Bednarczuk U., Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone na zoom w czasie rzeczywistym. Podczas zajęć student zobowiązany jest do włączenia kamery oraz umieszczenia swojego imienia i nazwiska przy logowaniu, które będzie widoczne dla wszystkich. W semestrze można mieć dwie nieobecności. Materiały dydaktyczne będą umieszczane na google calss oraz wysyłane pocztą uniwersytecką w systemie USOS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.