Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do akustyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3WA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do akustyki
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 3 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rodzaje fal akustycznych. Zjawisko rezonansu akustycznego. Rezonatory Teoria wytwarzania dźwięków mowy

Pełny opis:

Rodzaje i charakterystyka fal akustycznych. Fale i ich propagacja. Piszczałki. Twierdzenie Fouriera. Struna, drgania strun. Analiza Fouriera ruchu struny. Drgania membran, Zjawisko rezonansu akustycznego. Rezonatory. Akustyczna klasyfikacja dźwięków mowy. Segmentacja sygnału mowy. Teoria wytwarzania dźwięków mowy. Fonacja, ton krtaniowy, ton podstawowy. Formanty dźwięków mowy. Modelowanie mechanizmów wytwarzania mowy. Zjawisko akustyczne w uchu zewnętrznym i środkowym. Fale w uchu wewnętrznym.

Literatura:

F.C Crawford „Fale” PWN (pierwszych pięć rozdziałów)

A. Everest „Podręcznik akustyki” (pierwsze pięć rozdziałów)

E. Ozimek „Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne” PWN 2002

W. Jassem „Podstawy fonetyki akustycznej" 1973, PWN Warszawa

Uzupełniająca:

B. Szczepankowski „Fonetyka akustyczna, audytywna i wizualna” 1985 Wydawnictwo UW

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- definiowanie podstawowych pojęć akustycznych,

- opis dźwięków języka polskiego z uwzględnieniem ich struktury akustycznej.

Umiejętności:

- interpretacja wyników badań akustycznych w normie i w przypadku zaburzeń mowy

- analiza wybranych cech sygnału mowy

- zauważanie związku pomiędzy cechami akustycznymi, artykulacyjnymi i audytywnymi dźwięku mowy

- zauważanie wielopłaszczyznowej struktury akustycznej dźwięków mowy.

Kompetencje społeczne:

- posiada umiejętność prostego i przejrzystego sposobu wyjaśnienia zasady działania aparatury medycznej wykorzystywanej podczas badania

- posiada świadomość własnych ograniczeń

- posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się

- ma świadomość wielopłaszczyznowej oceny wymowy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady- końcowe zaliczenie pisemne na ocenę, test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie 60% z możliwej do otrzymania liczby punktów

ćwiczenia praktyczne- obecność obowiązkowa, bieżące przygotowanie do zajęć, opracowanie i analiza otrzymanych wyników, sprawozdanie z ćwiczenia/ końcowe zaliczenie pisemne w formie testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 51% z możliwej do otrzymania liczby punktów

4.Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zdanie kolokwium końcowego składającego się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Każde pytanie zawiera 4 odpowiedzi. Za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi student uzyskuje 1 punkt. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 51% z możliwej do otrzymania liczby punktów.

5. Studenci, którzy nie zaliczyli ćwiczeń laboratoryjnych są niedopuszczeni do zaliczenia przedmiotu

Kolokwium (ocena podsumowująca)

1. Kolokwium składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru dotyczących materiału omawianego na wykładach. Każde pytanie zawiera 4 odpowiedzi. Za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi student uzyskuje 1 punkt. Maksymalna liczba punktów z kolokwium 30.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie 60% z możliwej do otrzymania liczby punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sobol, Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Sobol, Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.