Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychoakustyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1A3WP Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychoakustyki
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna - 3 rok I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami percepcji słuchowej.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w tematykę metodyki psychoakustycznego badania układu słuchu. Obejmuje zakres wiedzy dotyczącej poznania właściwości dźwięku, anatomii i fizjologii układu słuchowego, postrzeganie głośności sygnału, wysokości dźwięku, percepcji barwy, postrzegania mowy, rozdzielczości częstotliwościowej, teorii wstęg krytycznych i krzywych strojenia oraz przetwarzanie sygnałów w układzie słuchowym.

Literatura:

1. „Wprowadzenie do psychologii słyszenia” B. C. j. Moore, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

2. „Otorynolaryngologia praktyczna”. Red. G. Janczewski. Via Media 2005.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat :

• Właściwości dźwięku oraz anatomii i fizjologii układu słuchowego.

• Postrzegania głośności sygnału.

• Postrzegania wysokości dźwięku. Przestrzenna percepcja dźwięków. Słuchowa ocena odległości.

• Percepcji barwy. Postrzegania rytmu. Identyfikacji obiektów słuchowych. Ogólnych zasad organizacji percepcyjnej.

• Postrzegania mowy. Modeli percepcji mowy. Wpływ zakłóceń na zrozumiałość mowy.

• Rozdzielczości częstotliwościowej. Teorii wstęg krytycznych i krzywych strojenia. Przetwarzanie sygnałów w układzie słuchowym.

• Zastosowanie badań psychoakustycznych do kompensowania ubytku słuchu projektowanie aparatów słuchowych, implanty ślimakowe. Psychoakustyczne aspekty odtwarzania dźwięków

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić i zinterpretować audiometryczne próby progowe i nadprogowe.

Student potrafi współpracować z lekarzem otolaryngologiem i audiologiem.

Kompetencje społeczne:

Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia są: aktywny udział we wszystkich zajęciach i zdanie kolokwium. Zaliczenie odbędzie się w sesji letniej i będzie w formie testowej. Zaliczenie obejmuje materiał prezentowany na wykładach i ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.