Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiologia dla logopedów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1AL Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Audiologia dla logopedów
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z subiektywnymi i obiektywnymi metodami badań słuchu.

Zdobycie umiejętności dotyczących zasad i metod pracy

z dzieckiem z wadą słuchu.

Poznanie metod leczenia głębokiego niedosłuchu.

Literatura:

1. „Audiologia kliniczna” red. Mariola Śliwińska-Kowalska. Mediton 2006.

2. „Wychowanie słuchowe” H. Rosier. Warszawa: IFiPS 1997.

3. „Wychowanie słuchowe: historia-metody-możliwości” A. Lowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe,Warszawa 1995.

4. Eckert U. (1997). Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika

5. Perier O. (1992). Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Warszawa. WSiP.

6. „Ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 1-6 lat” S. Schmid-Giovannini. PZG, Szczecin 1998.

7. „Listy o wychowaniu dziecka z wadą słuchu” John Tracy Clinic, red. Korzon A., Góralówna M. PZG, Warszawa 1995.

8. „Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu” Korzon A. Polski Komitet Audiofonologii, Katowice 1993.

9. „Wczesna diagnoza i terapia dzieci z wadą słuchu od 0 do 3 roku życia” Audiofonologia 2002 tom. XXI.

10. „Rozwój funkcji słuchowych u małego dziecka” Kurkowski Z. M. Audiofonologia 2003, 21, s. 23-33.

11. „Proces terapii małych dzieci z uszkodzonym słuchem” Bieńkowska K. Audiofonologia 2005, 28,s. 47-51.

Efekty uczenia się:

Znajomość czynników warunkujących i wpływających na rozwój mowy, etapów rozwoju mowy dzieci z wadami słuchu. Znajomość zaburzeń występujących w rozwoju mowy dzieci z niedosłuchem. Znajomość budowy i zasady działania implantu ślimakowego, pniowego. Znajomość metod terapii dzieci z wadą słuchu. Znajomość systemu opieki, edukacji

i poradnictwa dla osób z wadami słuchu. Znajomość obiektywnych i subiektywnych metod badania słuchu.

Umiejętność samodzielnego wykonania audiometrii tonalnej. Umiejętność rozpoznania rodzaju niedosłuchu na podstawie wyniku audiometrii tonalnej. Umiejętność opracowania scenariusza i przeprowadzenia zajęć z zakresu treningu słuchowego. Umiejętność wykonania pomiaru impedancji podczas ustawienia procesora mowy oraz pomiaru śródoperacyjnego za pomocą pilota.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach – aktywny udział, zaliczenie teoretyczne i praktyczne ćwiczeń na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Agnieszka Pastuszka, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.