Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyzartria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1DZ Kod Erasmus / ISCED: 12.904 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyzartria
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien opanować wiedzę z zakresu neurologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat przyczyn, patomechanizmów, objawów oraz metod i technik diagnozy i terapii dyzartrycznych zaburzeń mowy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Borkowska M., (red.), 1997, Dziecko niepełnosprawne ruchowo cz. 2., WSiP, Warszawa.

2. Borkowska M., (2001), Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym, Wyd. Zaułek

3. Jauer-Niworowska O., 2009, Dyzartria nabyta Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych , wyd. APS, Warszawa.

4. Jauer-Niworowska O., Kwasiborska J., 2009, Dyzartria - wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów, wyd. Komlogo, Gdańsk.

5. Jauer-Niworowska O., 2012, Diagnoza osób z dyzartrią oparta na holistycznym podejściu do pacjenta, [w:] Michalik M., Siudak A., Orłowska –Popek Z. (red.) Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej, wyd. Collegium Columbinum, Kraków.

6. Lewandowski A., Tarkowski Z., 1999, Dyzartria- teoria i praktyka, Lublin

7. Michałowicz R., (red.), 1993, Mózgowe porażenie dziecięce, wyd. PZWL, Warszawa.

8. Mirecka U., Gustaw K., 2006, Skala dyzartri. Wersja dla dzieci, Wrocław.

9. Mirecka U., 2014, Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym, wyd. UMCS, Lublin

10. Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M., (oprac.), 1997, Mózgowe porażenie dziecięce Problemy mowy – diagnozowanie i postępowanie usprawniające, wyd. DiG, Warszawa.

11. Tłokiński W., 2005, Zaburzenia mowy o typie dyzartrii, [w:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska E., (red.), 2005, Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna definicje, objawy, patomechanizm zaburzeń dyzartrycznych

- rozumie zasady klasyfikacji tego zaburzenia i potrafi omówić obowiązujące klasyfikacje

- zna i rozumie kryteria diagnozy (w tym diagnozy różnicowej) i terapii dyzartrii.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi odróżnić od siebie typy dyzartrii na podstawie analizy objawów i dokumentacji medycznej

- potrafi sformułować program terapii dostosowany do potrzeb pacjenta

- umie odróżnić dyzartrię od innych zaburzeń mowy (szczególnie od zaburzeń neurogennych).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie konieczność indywidualnego i holistycznego podejścia do chorego w procesie diagnozy i terapii logopedycznej osób z dyzartrią.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie testu. Test końcowy zawierający pytania otwarte i zamknięte, jednokrotnego i/lub wielokrotnego wyboru, dotyczące informacji przekazywanych na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach). Warunkiem koniecznym podejścia do testu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Szczegółowe kryteria oceny podano w sylabusie dotyczącym bieżącego cyklu zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Anna Lis, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska, Anna Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.