Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka akustyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1FA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka akustyczna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę na temat fonetyki artykulacyjnej języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu fonetyki akustycznej, sposobami obrazowania dźwięku i analizy wybranych parametrów akustycznych sygnału mowy, zarówno w normie, jak i w przypadkach zaburzeń mowy.

Pełny opis:

Podczas wykładu student poznaje metodologię badań instrumentalnych, w tym akustycznych, stosowaną w fonetyce. Omawiane są obiektywne cechy zjawisk akustycznych i odpowiadające im audytywne cechy subiektywne, akustyczna klasyfikacja dźwięków języka polskiego, segmentacja sygnału mowy. Przedstawiane są również takie zagadnienia jak: fonacja, ton krtaniowy, ton podstawowy, zjawisko rezonansu akustycznego, formanty dźwięków mowy i charakterystyka dźwięków języka polskiego o przebiegu regularnym. Charakterystyka spółgłosek szumowych i impulsowych.

W ramach ćwiczeń student poznaje wybrane programy komputerowe przeznaczone do akustycznej analizy dźwięków oraz zasady ich obsługi. Samodzielnie wykonuje nagrania, i zapisuje jena dysku komputera, poznaje zasady segmentacji, transkrypcji i obrazowania sygnału dźwiękowego wraz z interpretacją. Przeprowadza akustyczną analizę nagrań wypowiedzi w normie oraz w przypadku rozmaitych zaburzeń mowy.

Literatura:

Demenko G., Pruszewicz A., Wika T., 1989, Analiza periodyczności parametru F0 u osób z zaburzeniami słuchu i mowy, Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 22, Warszawa.

 Dukiewicz L., 1995, Fonetyka. [w:] H. Wróbel (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Fonetyka i fonologia. Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, ss. 7-103.

 Gonet W., 1993, Próba określenia normy wymowy polskich samogłosek ustnych [w:] S. Grabias (red.) Opuscula Logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek, Wydawnictwo UMCS. Lublin, ss. 232-253.

 Jassem W., 1973, Podstawy fonetyki akustycznej, PWN, Warszawa.

Kleśta J., 2004, Analiza akustyczna polskich spółgłosek trących bezdźwięcznych realizowanych przez dzieci niesłyszące, Audiofonologia 26, ss. 105-118.

 Kleśta J., 1998, Lingwistyczne i paralingwistyczne zastosowania akustyczno-fonetycznej bazy danych samogłosek języka polskiego [w:] W. Jassem, Cz. Basztura, K. Jassem (red.) Technologia Mowy i Języka. Tom 2, ss. 47-64.

 Ladefoged P., 2003, Phonetic Data Analysis. An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques, Blackwell, Oxford.

 Lorenc A., 2013, Wady wymowy w świetle nowoczesnych badań fonetycznych. [w:] J. Panasiuk, T. Woźniak (red.) Język – Człowiek – Społeczeństwo, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 551-580.

 Lorenc A., 2012, Charakterystyka fonetyczna mowy osób niesłyszących [w:] S. Grabias, Z.M. Kurkowski (Red.) Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 249-284.

 Lorenc A., 2012, Zaburzenia dźwięczności. Analiza akustyczna i audytywna. Logopedia, tom 41, ss. 71-107.

Łobacz, P. 1998. Sybilantność [w:] S. Puppel (red.) Scripta manent. Motivex. Poznań, ss. 135-154.

 Łobacz P., 2001, Wymowa patologiczna a norma fonetyczna w świetle analizy akustycznej [w:] S. Grabias (red.) Zaburzenia mowy. Mowa. Teoria-Praktyka. Tom 1, Wydawnictwo UMCS. Lublin, ss. 189-215.

 Łobacz P., 1998, Sybilantność [w:] S. Puppel (red.) Scripta manent. Motivex, Poznań, ss. 135-154.

 Łobacz P., 1996, Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne, Energeia, Warszawa.

 Sieńkowska H., Gubrynowicz R., Gałkowski T., 2000, Nauka intonacji w mowie dzieci głuchych, Audiofonologia 17, ss. 41-66.

 Szczepankowski, B., 1985. Fonetyka akustyczna, audytywna i wizualna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 Trochymiuk A. 2008, Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

 Wierzchowska B., 1976, Struktura akustyczna dźwięków języka polskiego, Logopedia 7, ss. 88-104.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- rozpoznaje, opisuje i klasyfikuje jednostki gramatyczne i leksykalno-semantyczne języka polskiego

- zna podstawowe pojęcia akustyczne

UMIEJĘTNOŚCI

- interpretuje objawy zachowań pacjenta oraz wyniki medycznych badań laboratoryjnych i aparaturowych stosowanych w diagnostyce medycznej

- ma świadomość wielopłaszczyznowej struktury akustycznej dźwięków mowy i dostrzega możliwości wieloaspektowej oceny wymowy w normie i w przypadkach zaburzeń mowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- docenia wartość wiedzy wypracowanej w różnych współpracujących ze sobą dziedzinach naukowych, stosowanej w logopedii

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne, obecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Lorenc, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Anita Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Anita Lorenc, Kamila Potocka-Pirosz
Prowadzący grup: Anita Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.