Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Foniatria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1FN Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Foniatria
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego, higieny narządu głosu, etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń głosu, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w zaburzeniach głosu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie: anatomii i fizjologii traktu głosowego, higieny narządu głosu oraz zasad prawidłowej emisji głosu etiologii oraz klasyfikacji zaburzeń głosu, diagnostyki narządu głosu , metod terapeutycznychzaburzeń głosu, rehabilitacji głosu i mowy po leczeniu raka krtani, zaburzeń połykania i terapi dysfagii, niewydolnosci podniebienno-gardłowej oraz porażeń krtani.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Obrębowski A. Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej. Obrębowski A. (red.). Poznań 2008

• Szkiełkowska A., Kazanecka E. Emisja głosu. Wskazówki metodyczne. Szkielkowska A, Kazanecka E (red.). IFPS i UM im. F. Chopina, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

• Obrębowski A.Problemy foniatryczne w zaburzeniach obwodowego narządu głosu. W: Wprowadzenie do neurologopedii. Obrębowski A. (red.). Termedia Wydawnictwo Medyczne. Poznań 2012. 153-161

• Obrębowski A., Pruszewicz A. Aspekty foniatryczne w ośrodkowych zaburzeniach głosu. W: Wprowadzenie do neurologopedii. Obrębowski A. (red.). Termedia Wydawnictwo Medyczne. Poznań 2012.163-182

• Wiskirska-Woźnica B. Zaburzenia głosu w praktyce neurologopedycznej. W: Wprowadzenie do neurologopedii. Obrębowski A. (red.). Termedia Wydawnictwo Medyczne. Poznań 2012. 213-222

• Wiskarka-Woźnica B. Medyczne źródła logopedii-foniatria i podstawy audiologii. W: Biomedyczne Podstawy Logopedii. Milewski S., Kuczkowski J., Kaczorowska-Bray K.(red.). Harmonia Universalis. Gdańsk 2014.

• Sielska-Badurek E., Niemczyk K. Postępowanie diagnostyczne w zaburzeniach głosu. Pol. Prz. Otolaryngol. 2015; 4 (2): 12–18

• Van Houtte, E., et al., The prevalence of laryngeal pathology in a treatment-seeking population with dysphonia. Laryngoscope, 2010. 120(2): p. 306-12.

• Casper, J.K., Treatment outcomes in occupational voice disorders, in Occupational Voice: Care and Cure, P.H. Dejonckere, Editor. 2001, Kugler Publications: The Hague, The Netherlands. p. 187-199.

Czasopisma:

• Journal of Voice

• Otolaryngologia Polska

• Polski Przegląd Otolaryngologiczny

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę na temat anatomii i fizjologii narządu.

Zna rozpoznania medyczne zaburzeń głosu, patomechanizm ich powstawania, metody ich diagnozowania oraz sposoby leczenia i rehabilitacji.

Umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić wywiad oraz testy diagnostyczne, dostępne w gabinecie logopedycznym, w kierunku zaburzeń głosu. potrafi samodzielnie zinterpretować wyniki procesu diagnostycznego u pacjentów z zaburzeniami głosu.

Student potrafi odczytać informacje zawarte w historii choroby pacjenta z zaburzeniami głosu. Na podstawie dostępnych informacji o stanie pacjenta oraz wynikach przeprowadzonej diagnozy potrafi dostosować działania terapeutyczne

Kompetencje społeczne:

Student potrafi współpracować z lekarzem foniatrą.

Jest świadomy podejmowanych przez siebie diałń diagnostyczno-terapeutycznych i bierze za nie odpowiedzialność.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach

2. Na wykładach dopuszczalna jest jedna nieobecność i dwa spóźnienia (3 spóźnienia są równoważne z jedną nieobecnością)

3. Dla studentów z 2 nieobecnościami na wykładach próg uzyskania oceny pozytywnej na egzaminie testowym wzrasta do 60% + 1 pkt

4. Każdą nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić z inną grupą ćwiczeniową

5. Po 7 zajęciach należy przystąpić do praktycznego zaliczenia ćwiczeń

6. Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia oraz okrycie (biały fartuch)

7. Ocenę pozytywną z egzaminu otrzymuje student, który uzyskał 50%+1 poprawnych odpowiedzi z egzaminu testowego i ma maksymalnie jedną nieobecność i dwa spóźnienia na wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Sielska-Badurek, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Ewelina Sielska-Badurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.