Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyfikacja zaburzeń mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1KZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyfikacja zaburzeń mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot służy przekazaniu studentom informacji na temat klasyfikacji zaburzeń mowy. Student zapoznaje się z funkcjonującymi w literaturze fachowej zasadami klasyfikacji zaburzeń mowy i uczy się porównywać istniejące klasyfikacje.

Pełny opis:

Student zyskuje informacje na temat objawowych i etiologicznych klasyfikacji zaburzeń mowy. Zyskuje informacje na temat przyczyn zróżnicowania terminologicznego w logopedii, różnic w sposobie klasyfikacji zaburzeń, przydatności różnych sposobów klasyfikacji zaburzeń mowy. Rozpatrywane są przyczyny różnego podejścia do klasyfikacji opisywanych zaburzeń.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Czaplewska E., 2012, Diagnoza zaburzeń rozwoju artykulacji, [w:] Czaplewska E., Milewski S. (red.), Diagnoza logopedyczna Podręcznik akademicki, wyd. GWP, Gdańsk.

• Emiluta-Rozya D., 2008, Modyfikacja Zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya, [w:] Porayski-Pomsta J. (red.), Diagnoza i terapia w logopedii, wyd. Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa.

• Grabias S., 1994, Logopedyczna klasyfikacja zaburzeń mowy, „Audiofonologia”, t. VI., s. 7-22.

• Grabias S., 1996, Typologie zaburzeń mowy. Narastanie refleksji logopedycznej, „Logopedia”, nr 23, s. 79-90.

• Kaczmarek L., 1975, Korelacyjna klasyfikacja zaburzeń słownego i pisemnego porozumiewania się, „Logopedia”, nr 12.

• Logopedia. Teoria zburzeń mowy. Podręcznik akademicki, Grabias S., Kurkowski Z., UMCS, Lublin 2012.

• Kania J.T., 1982, Podstawy językoznawczej klasyfikacji zaburzeń mowy, [w:] Kania J. T., Szkice logopedyczne, Warszawa, s. 9-25.

• Mierzejewska H., Przybysz-Piwko M., 1997, Rozważania na temat terminologii logopedycznej, [w:] Mierzejewska H., Przybysz-Piwko M., Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej”, wyd. DIG, Warszawa.

• Mierzejewska H., Przybysz-Piwko M., 1997, Terminologia w opisie i interpretacji zaburzeń mowy, [w:] Mierzejewska H., Przybysz-Piwko M, Mózgowe porażenie dziecięce Problemy mowy, wyd. DIG, Warszawa.

• Ostapiuk B., 1997, Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego-propozycja terminów i klasyfikacji, „Audiofonologia”, t. X, s.118-136.

• Styczek I., 1981, Logopedia (wyd. 3.), wyd. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna terminologię logopedyczną stanowiącą podstawę klasyfikacji zaburzeń mowy,

- potrafi podać różnorodne kryteria klasyfikacji zaburzeń mowy,

- rozumie przyczyny zróżnicowania terminologii logopedycznej

Umiejętności

- student potrafi wymienić, scharakteryzować i porównać różne klasyfikacje zaburzeń mowy.

Kompetencje społeczne

- rozumie konieczność poszerzania wiedzy dotyczącej funkcjonujących klasyfikacji zaburzeń mowy i jej znaczenie dla tworzenia zespołów diagnostyczno-terapeutycznych złożonych z absolwentów różnych ośrodków kształcenia specjalistów-logopedów.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie.

Ocena pisemnych odpowiedzi na pytania testowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.