Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mowa niepłynna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1MN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mowa niepłynna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o niepłynności mówienia zarówno normalnej jak i patologicznej. Dokonane zostaną klasyfikacje niepłynności mówienia oraz przedstawione hipotezy na temat etiologii niepłynności patologicznej. Przedstawione zostaną logopedyczne i psychologiczne metody postępowania w przypadku jąkania rozwojowego i mowy bezładnej.

Pełny opis:

I. Wykład rozpocznie się od opisu i zdefiniowania różnych niepłynności mówienia. Następnie opisane zostanie jąkanie i mowa bezładna oraz sposoby różnicowania tych zaburzeń od fizjologicznej niepłynności mówienia. Dużo miejsca zostanie poświęcone opisowi logopedycznych metod terapii jąkania i giełkotu. Dalsza część rozważań będzie skoncentrowana na przedstawieniu hipotetycznego patomechanizmu powstawania jąkania rozwojowego oraz poświęcona psychologicznym metodom terapii zaburzeń niepłynności mówienia.

II. Poznanie różnych rodzajów niepłynności mowy oraz technik terapeutycznych usuwających niepłynność mowy. Nauczenie słuchaczy postępowania logopedycznego w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepłynności mówienia ze szczególnym uwzględnieniem jąkania rozwojowego

III.

1. Rodzaje niepłynności mówienia. Definicje jąkania. Pierwszo- i drugoplanowe objawy jąkania a także jej przyczyny.

2. Pojęcie fizjologicznej niepłynności mówienia.

3. Pojęcie i terapia mowy bezładnej (giełkotu).

4. Podejście klasyczne do jąkania i rola terapii logopedycznej w jego leczeniu. Poglądy van Ripera na powstawanie i terapię jąkania.

5. Rytmizacja mówienia w terapii jąkania.

6. Metoda mówienia spowolnionego - istota i techniki. Technika terapii jąkania oparta na echokorekcji.

7. Techniki oddechowe w terapii jąkania. Wsparcie gestem w terapii jąkania.

8. Psychologiczne metody terapii jąkania

Literatura:

Adamczyk B.: Terapia jąkania metodą „Echo”. W: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Redakcja: T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski. Wyd. UMCS, Lublin, 1993. (strony 141–145)

Byrne R.: Pomówny o zacinaniu. PZWL, Warszawa 1989.

Chęciek M.: Etapy w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się. Logopedia 24. (strony 41–60)

Janeczko M., Lewandowska H.: Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową. W: Materiały dydaktyczne dla logopedów. Redakcja: J. Wójtowiczowa. Wyd. UW, Warszawa 1987. (strony 9–54)

Król – Fijewska M.: Stanowczo, łagodnie, bez lęku. INTRA, Warszawa 1992.

Szamburski K.: Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii. Logopedia nr 26, PTL, Lublin 1999.

Szamburski K.: Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii. W: Postępy psychoterapii. Tom III. Redakcja Gapik L. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.

Szamburski K.: Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia. Logopedia nr 23, PTL, Lublin 1996.

Szeląg E.: Neuropsychologiczne podłoże jąkania – przegląd badań empirycznych nad asymetrią funkcjonalną mózgu. „Kosmos”, 44, 199–214

Tarkowski Zb. Jąkanie. Zagadnienia etiologii, diagnozy, terapii i prognozy. Wyd. ZSL, Warszawa 1987.

Tarkowski Zb.: Jąkanie wczesnodziecięce. WSIP, Warszawa 1992.

Tarkowski Zb.: Jąkanie. PWN, Warszawa, 1999. (strony 35–47, 168–221)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna terminologię logopedyczną oraz lingwistyczną, psychologiczną i medyczną stosowaną w logopedii

- znajduje dla opisu i analizy wybranego zagadnienia badawczego odpowiednią teorię i metodologię badań

- posiada metodyczne, pedagogiczne i logopedyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia terapii logopedycznej

- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania swojego organizmu

Umiejętności:

- opracowuje i realizuje działania usprawniające, uwzględniające możliwości i potrzeby pacjenta; umie ocenia skuteczność stosowanych metod i weryfikować je w zależności od efektów

- przeprowadza wywiad logopedyczny; prowadzi obserwację logopedyczną pacjenta, ocenia stan pacjenta; prowadzi notatki z obserwacji pacjenta

adekwatnie łączy wskazaną koncepcję neuropsychologiczną z jej założeniami, wiąże objawy zaburzeń z ich mózgowym mechanizmem, a także potrafi opisać, na czym polegają wskazane zaburzenia mowy i/lub innych funkcji psychicznych, wynikające z uszkodzenia lub dysfunkcji mózgu

- potrafi odpowiednio planować i dokumentować zajęcia logopedyczne (umie przygotować konspekty zajęć, ćwiczenia i inne materiały wykorzystane w praktyce logopedycznej)

Kompetencje społeczne:

- wykorzystuje różne rozwiązania technologiczne zarówno w postępowaniu badawczym, jak i w opiece logopedycznej i medycznej nad osobami z dysfunkcjami mowy

- nawiązuje empatyczny kontakt z pacjentem, przejawia pozytywną postawę w stosunku do osób przewlekle chorych; dostrzega, poprawnie analizuje i pomaga w - skutecznym rozwiązywaniu trudności emocjonalno-społecznych pacjentów z zaburzonym rozwojem mowy lub z nabytymi zaburzeniami mowy; ma umiejętność rozumienia sytuacji emocjonalno-społecznej pacjenta i jego rodziny

- ma świadomość złożoności problemów wynikających z różnorodności zaburzeń mowy, rozumie konieczność stałego poszerzania wiedzy w tym zakresie oraz stara się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

2. Sprawdzian pisemny (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.