Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii badań psychospołecznych dla logopedów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1MP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metodologii badań psychospołecznych dla logopedów
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodami badań psychologicznych, sposobami pomiaru, rodzajami zmiennych oraz tokiem postępowania badawczego oraz wnioskowania

Pełny opis:

Metody badań psychologicznych

Eksperyment

Obserwacja

Testy psychologiczne

Pomiar w psychologii

Skale

Podstawowe statystyki

Wnioskowanie w psychologii

Zmienne w psychologii

Zmienna niezależna

Zmienna zależna

Zmienne pośredniczące

Tok postępowania badawczego

Pytania badawcze

Hipotezy badawcze

Literatura:

Brzeziński J.: Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa 2002

Łobocki, M.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa, 1990

Pilch, T.; Bauman, T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną i metodologiczną w zakresie językowokomunikacyjnym i logopedycznym w planowaniu własnej pracy badawczej ( w związku z planowaniem i opracowywaniem wyników badań do pracy magisterskiej oraz opracowywaniem pracy magisterskiej); samodzielnie stawia hipotezy badawcze i je weryfikuje, stosując właściwe metody i narzędzia badawcze

Umiejętności:

Prezentuje stan wiedzy na podstawie literatury przedmiotu, opisuje badania własne, formułuje wnioski z badań; zestawia literaturę przedmiotu oraz opracowuje spis treści, odsyłacze, przypisy, aneksy

Kompetencje społeczne

Rozpoznaje zależności między skutecznością działania a wyborem właściwej metody terapii

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru

Kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.