Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1NR Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Neurologia
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem cyklu wykładów jest utrwalenie i rozszerzenie pojęć z zakresu neurologii i najczęściej występujący chorób u dzieci i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym towarzyszą zaburzenia mowy tj. afazja, dyzartria.

Pełny opis:

Podczas początkowych zajęć studenci utrwalają i poszerzają wiedzę na temat budowy mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, fizjologii układu nerwowego oraz jego rozwoju, a także na temat metod badania neurologicznego. Następnie przedmiotem wykładu będą choroby i inne zaburzenia i zakłócenia układu nerwowego o różnej etiologii, jak np. mózgowe porażenie dziecięce, problemy neurologiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, choroby naczyniowe mózgu u dorosłych i dzieci ze szczególnym uwzględnieniem udarów mózgowych, urazy czaszkowo-mózgowe i ich następstwa, a także padaczka i zaburzenia napadowe niepadaczkowe. Poruszone zostaną także wybrane zagadnienia dotyczące chorób infekcyjnych, metabolicznych i neurozwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego i ich następstw. Końcowe wykłady zostaną poświęcone świadomości i jej zaburzeniom.

Literatura:

• Atlas anatomii człowieka (dowolny)

• Podręcznik neurologii dla studentów lub dla studentów i lekarzy medycyny (dowolny)

• ABC pediatrii, red. Rokicka-Nilewska R. Wyd. lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• rozszerza swą wiedzę w zakresie neurologii

• rozpoznaje objawy neurologiczne, zespoły neurologiczne i choroby neurologiczne u osób w wieku dorosłym i starszym; opisuje etiologię i objawy udaru niedokrwiennego, udaru krwotocznego, guza mózgu; charakteryzuje metody diagnostyczne stosowane w neurologii

• definiuje niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywiania się itd.; rozróżnia badania psychiatryczne, zasady diagnostyki, badania dodatkowe oraz docenia rolę badań psychologicznych w diagnozie psychiatrycznej

Umiejętności:

• interpretuje objawy zachowań pacjenta oraz wyniki medycznych badań laboratoryjnych i aparaturowych stosowanych w diagnostyce medycznej

Kompetencje społeczne:

• kształci umiejętność kontaktu z lekarzami i innymi pracownikami medycznymi

• ocenia wartość wiedzy, wypracowanej w różnych współpracujących ze sobą dziedzinach naukowych, stosowanej w logopedii

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i zaliczenie pisemnego (test wielokrotnego wyboru).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dziewulska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Dorota Dziewulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dziewulska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.