Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki logopedyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1PL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki logopedyczne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna lub na kierunku Zdrowie publiczne specjalność audiofonologia.

Skrócony opis:

Studenci I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia specjalności Logopedia zobowiązani są do odbycia 60 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów, stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej, a co za tym idzie - zwiększają szanse absolwentów na znalezienie odpowiedniej pracy.

Pełny opis:

Praktyki odbywają się w różnych placówkach, w których studenci mogą poznać dobre wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy.

Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy.

W ramach praktyk studenci hospitują zajęcia (terapię) logopedów oraz prowadzą zajęcia (terapię) z pacjentami samodzielnie po uprzednim przedstawieniu koordynatorowi praktyk planu pracy i uzyskaniu jego akceptacji.

Praktyki logopedyczne obejmują różne typy zaburzeń (w tym: opóźniony rozwój mowy, dyslalię, jąkanie, dyzartrię, afazję, zaburzenia mowy w niedosłuchu i głuchocie, rozszczepy, laryngektomię, dysleksję i dysgrafię, integrację sensoryczną).

Każdy student powinien:

- poprowadzić minimum 3 zajęcia z pacjentami z różnymi zaburzeniami (np. afazją, ORM, jąkaniem, dyslalią itp.);

- przygotować materiał językowo-obrazkowego przynajmniej na jedną sesję terapeutyczną;

- przygotować pomoce do ćwiczeń (gry, plansze, teksty dla jąkających, rozsypanki wyrazowe, sylabowe, literowe).

Literatura:

Literatura przedmiotu z zakresu opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy oraz z zakresu nabytych zaburzeń mowy.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu praktyk student jest przygotowany do samodzielnej pracy z pacjentem z zaburzeniami mowy. Potrafi ocenić rozwój sprawności artykulacyjnej i umiejętności komunikacyjnych, rozpoznać i opisać zaburzenia artykulacyjne oraz podjąć stosownie działania terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i zrealizowanie programu praktyk oraz przedłożenie przez studenta stosownego zaświadczenia (opinii, sprawozdania, dzienniczka).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w terenie
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.