Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka dla logopedów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B1ST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka dla logopedów
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - I rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs przygotowuje studenta do przeprowadzenia wybranych analiz statystycznych z użyciem programu Excel lub/i SPSS oraz do krytycznej analizy danych ilościowych uzyskanych w badaniach logopedycznych.


UWAGA: Wymagany dostęp do komputera z programem EXCEL lub/i SPSS na zajęciach i poza zajęciami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia organizacyjne.

Zbieranie danych i ich opracowanie.

Miary tendencji centralnej, rozproszenia.

Rozkład wyników.

Test Shapiro-Wilka.

Test chi-kwadrat.

Test F-Fishera.

Test t-Studenta.

Test U Manna-Whitney'a.

Korelacja r-Pearsona.

Prezentacje wyników badań z zakresu logopedii.

Kolokwium końcowe.

Literatura:

Parlińska M., Parliński J. (2011), Statystyczna analiza danych z Excelem, Wydawnictwo SGGW.

Obecny A. (2003), Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice, Helion.

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.). (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (red.). (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Materiały własne prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- student zna podstawy statystyki

- student zna podstawowe funkcje programu Excel lub/i SPSS potrzebne do wykonania obliczeń i analiz statystycznych

UMIEJĘTNOŚCI

- student opracowuje zebrane dane za pomocą programu Excel

- student wykonuje wybrane analizy statystyczne z wykorzystaniem programu Excel lub/i SPSS

- student prezentuje wyniki badań ilościowych

- student interpretuje wyniki analiz statystycznych

KOMPETENCJE

- student wykazuje krytyczny stosunek do danych ilościowych i wyników analiz statystycznych.

- student rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

1) Obecność (Maksymalna liczba nieobecności uprawniająca do zaliczenia przedmiotu: 2. Trzecia i czwarta nieobecność - podwyższenie progu zaliczeniowego odpowiednio do 70% i 75%. Piąta nieobecność - niezaliczenie przedmiotu).

2) Ocena z zajęć

- kolokwium końcowe z zadaniami praktycznymi - uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi (próg podstawowy dla max. 2 nieobecności).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Joanna Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.