Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki logopedyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2PL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki logopedyczne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zrealizowanie praktyk na I roku studiów II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna

Skrócony opis:

Studenci II roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna zobowiązani są do odbycia 60 godzin praktyk (stażu). Praktyki są częścią kształcenia na drugim stopniu studiów. Celem praktyk jest:

- przygotowanie studenta do pracy w różnych placówkach;

- wczesne nawiązanie kontaktu studenta z pacjentem;

- dokonanie przez studenta oceny własnych możliwości i predyspozycji do wykonywanego zawodu.

Pełny opis:

Praktyki odbywają się w różnych placówkach, w których studenci mogą poznać wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy. Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy.

W ramach praktyk (stażu) studenci prowadzą zajęcia (terapię) z pacjentami samodzielnie po uprzednim przedstawieniu koordynatorowi praktyk planu pracy i uzyskaniu jego akceptacji. Praktyki logopedyczne powinny obejmować różne typy zaburzeń (w tym: opóźniony rozwój mowy, dyslalię, jąkanie, dyzartrię, afazję, zaburzenia mowy w niedosłuchu i głuchocie, rozszczepy, laryngektomię, dysleksję i dysgrafię, integrację sensoryczną itp.).

Każdy student powinien:

- poprowadzić zajęcia z pacjentami z różnymi zaburzeniami (np. afazją, niedokształceniem nowy pochodzenia korowego, niedokształceniem mowy w niedosłuchach, jąkaniem itp. - minimum 3 typy zaburzeń) po uprzednim przygotowaniu konspektu;

- przygotowywać materiał językowo-obrazkowego na zajęcia samodzielnie prowadzone;

- przygotowywać pomoce do ćwiczeń (gry, plansze, teksty dla jąkających, rozsypanki wyrazowe, sylabowe, literowe).

Efekty uczenia się:

Po odbyciu praktyk student jest przygotowany do samodzielnej pracy z pacjentem z zaburzeniami mowy. Potrafi ocenić rozwój umiejętności komunikacyjnych, rozpoznać i opisać zaburzenia mowy oraz podjąć stosownie działania terapeutyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań i zrealizowanie 60 godzin praktyk oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji (opinie, sprawozdania, dzienniczki, konspekty, programy terapeutyczne).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Siudzińska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Siudzińska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.