Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychiatria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2PS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Psychiatria
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są różnym zaburzeniom psychicznym, ich etiologii, przebiegu, leczeniu i rokowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kontaktu terapeutycznego.

Literatura:

M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska. Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL, 2011.

Psychiatria – skrypt dla studentów – Klimkiewicz A., Wojnar M., Radziwoń-Zaleska M. (red), Warszawa, Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2015.

Efekty uczenia się:

wiedza

1. Definiuje upośledzenie umysłowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia odżywiania się itd.; rozróżnia badania psychiatryczne, zasady diagnostyki, badania dodatkowe oraz docenia rolę badań psychologicznych w diagnozie psychiatrycznej K_W14

umiejętności

1. Potrafi pracować w zespole; współpracuje z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w zakresie stawiania diagnozy oraz planowania i weryfikowania terapii logopedycznej K_U09

kompetencje społeczne

1. Nawiązuje empatyczny kontakt z pacjentem, przejawia pozytywną postawę w stosunku do osób przewlekle chorych; dostrzega, poprawnie analizuje i pomaga w skutecznym rozwiązywaniu trudności emocjonalno-społecznych pacjentów z zaburzonym rozwojem mowy lub z nabytymi zaburzeniami mowy; rozumie sytuację emocjonalno-społeczną pacjenta i jego rodziny K_K05

2. Wykorzystuje wiedzę o zaburzeniach systemu językowego i mowy oraz wiedzę o etiologii zaburzeń i dysfunkcji mowy do planowania terapii logopedycznej, sprawowania opieki logopedycznej i prowadzenia terapii logopedycznej K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagana jest obecność na min. 14 z 15 wykładów, czynny udział w dyskusji oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego - 20 pytań testowych w czasie 25 minut ( test komputerowy) . Próg zaliczenia - 60%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: Dorota Wołyńczyk-Gmaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.