Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozszczepy podniebienia i wargi. Opieka medyczno-logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2RP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozszczepy podniebienia i wargi. Opieka medyczno-logopedyczna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu przedmiotów już odbytych bloku psychopedagogicznego, medycznego, lingwistycznego oraz logopedycznego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń.

Głównym celem wykładu jest zapoznanie studentów z warunkami anatomiczno-czynnościowymi osób z rozszczepem podniebienia oraz z etapami leczenia chirurgicznego, ortodontycznego, foniatrycznego.

Przedmiotem ćwiczeń jest omówienie zaburzeń artykulacji osób z rozszczepem podniebienia, a także zapoznanie studentów z narzędziami i metodami stosowanymi w ich diagnozie i terapii.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszone zostaną m. in następujące zagadnienia:

Etiologia i patogeneza rozszczepów. Podział rozszczepów. Rozszczep a współistniejące wady rozwojowe. Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem.

Rozwój mowy dzieci z rozszczepem. Cechy wymowy a warunki anatomiczne. Niewydolność podniebienno-gardłowa w rozszczepie podniebienia.

Zaburzenia artykulacji. Nosowanie – diagnoza, przyczyny, sposoby eliminacji. Artykulacja kompensacyjna. Współruchy mimiczne.

Wczesna interwencja logopedyczna. Ogólny cel i znaczenie wczesnej interwencji logopedycznej.

Logopedyczna terapia zaburzeń wymowy. Podstawowe warunki efektywności terapii.

Rodzaje ćwiczeń logopedycznych. Ćwiczenia podniebienia miękkiego i zwarcia podniebienno-gardłowego. Miejsce logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu dzieci z rozszczepem.

Literatura:

G. Jastrzębowska, M. Kukuła, Zaburzenia mowy dzieci z rozszczepem podniebienia, [w:] Logopedia, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Opole 1999, s. 191-201.

Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia, (pod red.) M.A. Hortis-Dzierzbickiej i E. Stecko, WUW, Warszawa 2005.

D. Pluta-Wojciechowska, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia, Ergo-Sum, Bytom 2008.

D. Pluta-Wojciechowska, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje, Ergo-Sum, Bytom 2010.

D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem podniebienia, Kraków 2011.

D. Pluta-Wojciechowska, 2015, Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Lublin, s. 727–779.

D. Pluta-Wojciechowska, 2016, Wczesna interwencja logopedyczna w przypadku dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia [w:] Wczesna interwencja logopedyczna, K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Gdańsk, s. 309–335.

M. Rokitiańska, Dziecko z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, Bydgoszcz 2010.

N. Siudzińska, E. Radkowska, 2016, Terapia logopedyczna dzieci po zabiegu faryngoplastyki, „Studia Pragmalingwistyczne” VIII, s. 63–73.

N. Siudzińska, 2017a, Zaburzenia rezonansu nosowego u dzieci z rozszczepem podniebienia miękkiego [w:] Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu, E. Boksa, A. Rosińska-Mamej, J. Senderska (red.), Kielce, s. 111-121.

N. Siudzińska, 2017b, Zasady postępowania logopedycznego w przypadku dziecka z rozszczepem podniebienia i wargi, „Poradnik Językowy” 6/2017, s. 27-38.

Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1983.

Wiśniewska B., Usprawnianie mowy dzieci z rozszczepem podniebienia, [w:] Podstawy neurologopedii, pod red. T. Gałkowskiego, E. Szeląg, G. Jastrzębowskiej, Opole 2005, s. 517-533.

Efekty uczenia się:

I. Po ukończeniu przedmiotu student posiada wiedzę na temat warunków anatomicznych oraz zaburzeń mowy u osób z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

Zna standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku dzieci z rozszczepem oraz potrafi przygotować rzetelny program terapeutyczny.

II. Potrafi:

- ocenić odruchowe reakcje oralne;

- ocenić funkcje oddychania i funkcje pokarmowe;

- ocenić anatomiczno-czynnościowe warunki mowy;

- ocenić mimikę twarzy;

- ocenić rozwój sprawności artykulacyjnej oraz umiejętności komunikacyjnych;

- rozpoznać i opisać zaburzenia artykulacyjne;

- podjąć stosownie działania terapeutyczne i profilaktyczne.

III. Rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy z zakresie profilaktyki logopedycznej

Metody i kryteria oceniania:

Studenci przeprowadzą analizę porównawczą zaburzeń mowy przy różnych typach rozszczepu oraz przygotują plany terapeutyczne dostosowane do rodzaju zaburzenia.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę przeprowadzonym w formie pisemnej lub ustnej.

Dozwolona jest jedna nieobecność na wykładzie i jedna na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Siudzińska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Siudzińska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Natalia Siudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.