Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System opieki logopedycznej w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1B2SO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System opieki logopedycznej w Polsce
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony organizacji systemu opieki logopedycznej w Polsce

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą systemowi kształcenia logopedów w Polsce i Europie, zatrudnieniu logopedów, przepisów prawnych oraz organizacjom logopedycznym w Polsce i Europie

Pełny opis:

1. System kształcenia logopedów w Polsce

2.System kształcenia logopedów w UE

3. Kwalifikacje logopedy:

- przygotowanie medyczne,

- przygotowanie lingwistyczne,

- przygotowanie pedagogiczne,

- przygotowanie psychologiczne

- przygotowanie logopedyczne

4. Przepisy prawne dotyczące kształcenia i zatrudnienia logopedów

5. Zatrudnienie logopedów

- oświata

- służba zdrowia

- kultura

6. Organizacje logopedyczne w Polsce i w Unii Europejskiej

7. Udział logopedów w orzecznictwie

Literatura:

Biuletyn Logopedyczny nr 1, 2010. Wydawca: Zarząd Główny PTL

Podstawa prawna (najważniejsze akty prawne):

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U.2014.177-j.t.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.)

Efekty uczenia się:

1. Charakteryzuje strukturę i funkcjonowanie placówek sprawujących opiekę logopedyczną – oświatowych i służby zdrowia;

2. W sposób zgodny z przyjętymi standardami komunikacyjnymi stosowanymi w opiece logopedycznej i medycznej przekazuje pacjentowi i/lub jego opiekunom informacje o stanie jego mowy, określa zasady i warunki współpracy, przedstawia program postępowania logopedycznego

3. Ma świadomość przepisów określających prawa pacjenta; respektuje prawa pacjenta

4. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne

5. Charakteryzuje strukturę i funkcjonowanie placówek sprawujących opiekę logopedyczną – oświatowych i służby zdrowia;

Studenci prowadzą swoje badania z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

2.Test zaliczeniowy

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 44 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewa Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą systemowi kształcenia logopedów w Polsce i Europie, zatrudnieniu logopedów, przepisów prawnych oraz organizacjom logopedycznym w Polsce i Europie

Pełny opis:

1. System kształcenia logopedów w Polsce

2.System kształcenia logopedów w UE

3. Kwalifikacje logopedy:

- przygotowanie medyczne,

- przygotowanie lingwistyczne,

- przygotowanie pedagogiczne,

- przygotowanie psychologiczne

- przygotowanie logopedyczne

4. Przepisy prawne dotyczące kształcenia i zatrudnienia logopedów

5. Zatrudnienie logopedów

- oświata

- służba zdrowia

- kultura

6. Organizacje logopedyczne w Polsce i w Unii Europejskiej

7. Udział logopedów w orzecznictwie

Literatura:

Biuletyn Logopedyczny nr 1, 2010. Wydawca: Zarząd Główny PTL

Podstawa prawna (najważniejsze akty prawne):

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U.2014.177-j.t.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewa Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą systemowi kształcenia logopedów w Polsce i Europie, zatrudnieniu logopedów, przepisów prawnych oraz organizacjom logopedycznym w Polsce i Europie

Pełny opis:

1. System kształcenia logopedów w Polsce

2.System kształcenia logopedów w UE

3. Kwalifikacje logopedy:

- przygotowanie medyczne,

- przygotowanie lingwistyczne,

- przygotowanie pedagogiczne,

- przygotowanie psychologiczne

- przygotowanie logopedyczne

4. Przepisy prawne dotyczące kształcenia i zatrudnienia logopedów

5. Zatrudnienie logopedów

- oświata

- służba zdrowia

- kultura

6. Organizacje logopedyczne w Polsce i w Unii Europejskiej

7. Udział logopedów w orzecznictwie

Literatura:

Biuletyn Logopedyczny nr 1, 2010. Wydawca: Zarząd Główny PTL

Podstawa prawna (najważniejsze akty prawne):

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U.2014.177-j.t.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.