Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurodegeneracyjne choroby mózgu w kontekście zaburzeń mowy i języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1K2EW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neurodegeneracyjne choroby mózgu w kontekście zaburzeń mowy i języka
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Konwarsatoria dla LOiK - II rok II stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna
Logopedia ogólna i kliniczna - II rok II stopnia - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Choroby neurodegeneracyjne to grupa wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych. W wyniku procesu chorobowego dochodzi do wystąpienia wielu objawów uszkodzeń neurologicznych. W przypadku wielu chorób neurodegeneracyjnych dochodzi także do zaburzeń mowy i języka związanych z upośledzeniem funkcji motorycznych lub utratą pamięci.

Pełny opis:

Zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania układu nerwowego, jego patofizjologią oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie zaburzeń mowy i języka w przypadku takich chorób neurodegeneracyjnych jak:

– choroba Alzheimera,

– choroba Parkinsona,

– stwardnienie zanikowe boczne (ALS),

– stwardnienie rozsiane,

– pląsawica Huntingtona,

– choroba Alexandra,

– choroba Alpersa,

– zespół ataksja-teleangiektazja,

– choroba Spielmeyera-Vogta-Sjögrena,

– choroba Canavan,

– zespół Cockayne’a,

– choroba Pelizaeusa-Merzbachera,

– choroba Refsuma,

– zwyrodnienie tylnosznurowe w przebiegu niedokrwistości Addisona-Biermera,

– ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,

– postępujące porażenie nadjądrowe,

– rdzeniowy zanik mięśni.

Zwrócenie uwagi na to, że u oprócz leczenia farmakologicznego duże znaczenie w rehabilitacji osób dotkniętych chorobą neurodegeneracyjną ma terapia zajęciowa, w tym terapia logopedyczna

Literatura:

Hausmanowa-Petrusewicz I., Rafałowska J., 2004, Choroby układu nerwowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kozubski W., 2004, Choroby układu nerwowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kozubski W., Liberski P. P. (red.), 2006, Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Krzyżowski J., 2010, Leksykon psychiatrii i nauk pokrewnych, Warszawa: Medyk.

Liberski P. P. i in., 2005, Neuropatologia Mossakowskiego, Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Mossakowski M., 1981, Podstawy neuropatologii, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Szczeklik A. (red.), 2010, Choroby wewnętrzne: stan wiedzy na rok 2010, Kraków: Medycyna Praktyczna.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna podstawy patofizjologii układu nerwowego oraz wybranych rodzajów chorób neurodegeneracyjnych ważnych z punktu widzenia (neuro)logopedii.

Student posiada wiedzę o chorobach neurodegeneracyjnych mózgu.

UMIEJĘTNOŚCI

Student umie obserwować, rozpoznawać i opisywać objawy chorób neurodegeneracyjnych mózgu.

Student potrafi w oparciu o dane o chorym określić rodzaj zaburzeń (neuro)logopedycznych występujących u osoby z chorobą neurodegeneracyjną.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student potrafi pracować w zespole oraz przekazuje w sposób zrozumiały dla laików wiedzę z zakresu badań nad układem nerwowym.

Student potrafi konstruktywnie komunikować się z pacjentem, jego rodziną oraz zespołem terapeutycznym.

Studenci prowadzą swoje badania z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zaliczenie na ocenę

2. Obowiązek przygotowania prezentacji multimedialnej

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewa Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Choroby neurodegeneracyjne to grupa wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych. W wyniku procesu chorobowego dochodzi do wystąpienia wielu objawów uszkodzeń neurologicznych. W przypadku wielu chorób neurodegeneracyjnych dochodzi także do zaburzeń mowy i języka związanych z upośledzeniem funkcji motorycznych lub utratą pamięci.

Pełny opis:

Zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania układu nerwowego, jego patofizjologią oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie zaburzeń mowy i języka w przypadku takich chorób neurodegeneracyjnych jak:

– choroba Alzheimera,

– choroba Parkinsona,

– stwardnienie zanikowe boczne (ALS),

– stwardnienie rozsiane,

– pląsawica Huntingtona,

– choroba Alexandra,

– choroba Alpersa,

– zespół ataksja-teleangiektazja,

– choroba Spielmeyera-Vogta-Sjögrena,

– choroba Canavan,

– zespół Cockayne’a,

– choroba Pelizaeusa-Merzbachera,

– choroba Refsuma,

– zwyrodnienie tylnosznurowe w przebiegu niedokrwistości Addisona-Biermera,

– ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,

– postępujące porażenie nadjądrowe,

– rdzeniowy zanik mięśni.

Zwrócenie uwagi na to, że u oprócz leczenia farmakologicznego duże znaczenie w rehabilitacji osób dotkniętych chorobą neurodegeneracyjną ma terapia zajęciowa, w tym terapia logopedyczna

Literatura:

Hausmanowa-Petrusewicz I., Rafałowska J., 2004, Choroby układu nerwowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kozubski W., 2004, Choroby układu nerwowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kozubski W., Liberski P. P. (red.), 2006, Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Krzyżowski J., 2010, Leksykon psychiatrii i nauk pokrewnych, Warszawa: Medyk.

Liberski P. P. i in., 2005, Neuropatologia Mossakowskiego, Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Mossakowski M., 1981, Podstawy neuropatologii, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Szczeklik A. (red.), 2010, Choroby wewnętrzne: stan wiedzy na rok 2010, Kraków: Medycyna Praktyczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Potocka-Pirosz, Ewa Wolańska
Prowadzący grup: Ewa Wolańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Choroby neurodegeneracyjne to grupa wrodzonych lub nabytych postępujących chorób układu nerwowego, w których podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych. W wyniku procesu chorobowego dochodzi do wystąpienia wielu objawów uszkodzeń neurologicznych. W przypadku wielu chorób neurodegeneracyjnych dochodzi także do zaburzeń mowy i języka związanych z upośledzeniem funkcji motorycznych lub utratą pamięci.

Pełny opis:

Zaznajomienie słuchaczy z podstawami funkcjonowania układu nerwowego, jego patofizjologią oraz technikami służącymi do badania funkcji mózgu. Omówienie zaburzeń mowy i języka w przypadku takich chorób neurodegeneracyjnych jak:

– choroba Alzheimera,

– choroba Parkinsona,

– stwardnienie zanikowe boczne (ALS),

– stwardnienie rozsiane,

– pląsawica Huntingtona,

– choroba Alexandra,

– choroba Alpersa,

– zespół ataksja-teleangiektazja,

– choroba Spielmeyera-Vogta-Sjögrena,

– choroba Canavan,

– zespół Cockayne’a,

– choroba Pelizaeusa-Merzbachera,

– choroba Refsuma,

– zwyrodnienie tylnosznurowe w przebiegu niedokrwistości Addisona-Biermera,

– ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,

– postępujące porażenie nadjądrowe,

– rdzeniowy zanik mięśni.

Zwrócenie uwagi na to, że u oprócz leczenia farmakologicznego duże znaczenie w rehabilitacji osób dotkniętych chorobą neurodegeneracyjną ma terapia zajęciowa, w tym terapia logopedyczna

Literatura:

Hausmanowa-Petrusewicz I., Rafałowska J., 2004, Choroby układu nerwowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kozubski W., 2004, Choroby układu nerwowego, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kozubski W., Liberski P. P. (red.), 2006, Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Krzyżowski J., 2010, Leksykon psychiatrii i nauk pokrewnych, Warszawa: Medyk.

Liberski P. P. i in., 2005, Neuropatologia Mossakowskiego, Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Mossakowski M., 1981, Podstawy neuropatologii, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Szczeklik A. (red.), 2010, Choroby wewnętrzne: stan wiedzy na rok 2010, Kraków: Medycyna Praktyczna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)