Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1K2HB1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Konwarsatoria dla LOiK - II rok II stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania 3007-N1A2MU
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe) 3007-G1A2MJ
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie) 3007-N1A2ML

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Podczas zajęć student:

Poznaje wyzwania współczesnego pracownika pedagogicznego.

Zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych.

Poznaje podstawy prawne i dokumenty oświatowe dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Przygotowuje się do pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ASD. Poznaje podstawy pracy z dzieckiem dotkniętym spektrum autyzmu.

Podejmuje refleksję na temat roli kształcenia językowego w edukacji uczniów z SPE.

Poznaje metody aktywizujące w pracy grupowej oraz indywidualnej.

Pracuje z tekstem lektury dla współczesnej młodzieży. Poznaje i praktycznie realizuje istotne elementy analizy i interpretacji tekstu literackiego przeznaczonego dla ucznia z SPE.

Tworzy scenariusz pracy z grupą oraz pracy indywidualnej z uczniem z SPE.

Literatura:

• Grandin T., Panek R., Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków 2017.

• Mountstephen M.., Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej? Praktyczne rozwiązania do pracy z dziećmi w domu i w szkole, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011.

• Pisula E., Autyzm u dzieci. Diagnostyka, klasyfikacja, etiologia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001.

• Sundberg M.L., VB-MAPP. Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii. Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – PODRĘCZNIK, Scolaris, Warszawa 2015.

• Szymańska M. Między nauką o języku a rozwijaniem języka. Koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016.

• Winter M., Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien,Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011.

Dokumenty oświatowe:

• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017r. poz. 356.), Załącznik nr 2.

• Preambuła ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392) oraz rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414).

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 357).

• Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. Poz.882).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi:

Wstępnie rozpoznać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sklasyfikować dysfunkcje i zaburzenia rozwojowe uczniów.

Łączyć cele edukacyjne i terapeutyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia.

Integrować wiedzę i umiejętności z różnych działów nauki o języku i literaturze, dążąc do funkcjonalnego wprowadzania ich podstaw w celu niwelowania symptomów zaburzeń.

Zaplanować pracę dydaktyczną służącą rozwijaniu sfery emocjonalnej, społecznej i poznawczej (m.in. selekcjonować cele dydaktyczne i terapeutyczne, dobrać i dostosować odpowiednie formy, metody pracy, pomoce dydaktyczne).

Kontrolować i ocenić postępy uczniów w zakresie edukacji polonistycznej.

Sporządzić konspekt lekcji z zakresu kształcenia polonistycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny jest:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywny udział w zajęciach.

3. Wykonywanie prac cząstkowych

4. Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Helena Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.