Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe zjawiska w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1K2KM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Nowe zjawiska w mediach
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Konwarsatoria dla LOiK - II rok II stopnia
Logopedia ogólna i kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Termin "media" obejmuje różnorodne nośniki treści i platformy wymiany informacji. Różnorodność ta sprawia, że media nieustannie podlegają ewolucji i wymagają ustawicznych badań, zarówno jeśli chodzi o badania zawartości, jak i odbioru. Jednocześnie należy rozpatrywać je zarówno w szerokiej, diachronicznej, jak i węższej - synchronicznej perspektywie, aby móc uchwycić to, co jest "nowe". Badania mediów wymagają podejścia interdyscyplinarnego. Należy w związku z tym sięgać do wszelkich nauk humanistycznych: psychologii, socjologii, medioznawstwa, językoznawstwa itp. Tak szeroki obszar metodologiczny pozwala na tworzenie różnorodnych narzędzi badawczych, pozwalających przyglądać się nowym zjawiskom medialnym z różnych perspektyw.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia:

1. Społeczeństwo zmediatyzowane. Kompetencje medialne.

2. Medialny obraz świata. Infantylizacja kulturowa.

3. Szanse i zagrożenia. Pokolenie sieci, wykluczenie cyfrowe.

4. Genologia medialna. Gatunki i formaty.

5. YouTube jako platforma uczestnictwa. Relacje nadawczo-odbiorcze w mediach.

6. Edukacja w Sieci. Edutainment.

7. Wirtualne światy. Second Life.

8. Cybercelebryci i cyberplotki. Tabloidyzacja mediów.

Lista tematów może zostać poszerzona o zagadnienia zaproponowane przez studentów.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą mediów;

Student umie obserwować, rozpoznawać i opisywać różnorodne zjawiska medialne;

Student potrafi krytycznie analizować nowe zjawiska medialne;

Student dostrzega konieczność różnicowania metodologii i narzędzi badawczych w zależności od postawionych pytań badawczych;

Student potrafi uzasadniać swoje opinie dotyczące oceny zjawisk medialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- aktywnego udziału w zajęciach;

- prezentacji na wybrany temat;

- obecności (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.