Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyczne aspekty zaburzeń mowy i języka. Zaburzenia mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1S1AL1 Kod Erasmus / ISCED: 09.304 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Fonetyczne aspekty zaburzeń mowy i języka. Zaburzenia mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Seminaria magisterskie dla LOiK - I rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium "Fonetyczne aspekty zaburzeń mowy i języka. Zaburzenia mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu" przewidziane jest dla studentów przygotowujących prace magisterskie dotyczące charakterystyki fonetycznej wypowiedzi osób z różnymi zaburzeniami mowy i języka, zarówno w płaszczyźnie segmentalnej, jak i suprasegmentalnej.

Drugi obszar tematyczny dotyczy opisu zaburzeń mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu oraz diagnozy i terapii logopedycznej osób niesłyszących i słabo słyszących. Zaburzenia wymowy u osób implantem ślimakowym.

Pełny opis:

Seminarium przewidziane jest dla studentów przygotowujących rozprawę magisterską na temat fonetycznych aspektów wypowiedzi normatywnych, jak i w przypadkach różnych zaburzeń mowy oraz diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami słuchu. Zagadnienia, które mogą być realizowane w ramach prac magisterskich są następujące:

1. Norma fonetyczna – charakterystyka i realizacja.

2. Właściwości segmentalne wypowiedzi (realizacja samogłosek i spółgłosek).

3. Właściwości prozodyczne (suprasegmentalne) wypowiedzi: intonacja, pauza, akcent zdaniowy a struktura tematyczno-rematyczna.

4. Rozwój podsystemu fonetyczno-fonologicznego w normie.

5. Diagnoza i terapia logopedyczna w przypadkach fonetycznych zaburzeń mowy i języka.

6. Nagrania mowy zaburzonej, segmentacja akustyczna i anotacja z wykorzystaniem programu Praat (Boersma, Weenick 2014).

7. Bazy danych mowy prawidłowej i zaburzonej.

8. Analiza akustyczna, artykulacyjna, audytywna i wizualna fonetycznych cech wypowiedzi w normie i w przypadkach różnych zaburzeń mowy.

9. Charakterystyka zaburzeń mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu.

8. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniami słuchu.

9. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu z zastosowaniem metody werbo-tonalnej i wczesnej nauki czytania (metoda symultaniczno-sekwencyjna).

10. Programowanie języka w przypadkach uszkodzeń słuchu.

Literatura:

Literatura przedmiotu, omawiana podczas zajęć, będzie ustalana w porozumieniu z uczestnikami seminarium na bieżąco w trakcie roku akademickiego. Wynika to z konieczności dostosowania wyboru lektur do potrzeb studentów przygotowujących rozprawy magisterskie.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna literaturę z dyscypliny naukowej, w zakres której wpisuje się temat jego badań, a także z dyscyplin pokrewnych.

Zna także ogólne zasady metodologii prowadzenia badań naukowych oraz posiada pogłębioną wiedzę na temat paradygmatu metodologicznego, w ramach którego prowadzi własne badania.

UMIEJĘTNOŚCI

Student umie prowadzić badania naukowe zarówno samodzielnie, jak i w zespole badawczym, trafnie dobierając i poprawnie stosując odpowiednie techniki oraz metody badawcze.

Potrafi samodzielnie, rzetelnie i poprawnie językowo opracować wyniki swoich badań, posługując się różnymi gatunkami wypowiedzi naukowej, a także rzeczowo, trafnie i rzetelnie przytacza wyniki badań innych autorów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student wykazuje otwartość w postrzeganiu relacji pomiędzy cechami akustycznymi, audytywnymi, wizualnymi i artykulacyjnymi dźwięków mowy.

Student, który zaliczył przedmiot ma świadomość postępowania etycznego w odniesieniu do własnej pracy badawczej i terapeutycznej oraz w odniesieniu do pracy innych specjalistów.

Jest świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności za rzetelne i uczciwie zdobywanie wiedzy, prowadzenie badań oraz przestawianie ich wyników. W rozwoju własnej kariery naukowej kieruje się przede wszystkim dążeniem do prawdy.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach: prezentacje własnych wyników badań oraz referaty na temat wyników badań innych naukowców (z dziedziny, w którą wpisuje się temat badań magistranta, lub z dziedzin pokrewnych), uczestnictwo w dyskusji, ocena postępów w pisaniu pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Lorenc, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Anita Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium "Fonetyczne aspekty zaburzeń mowy i języka. Zaburzenia mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu" przewidziane jest dla studentów przygotowujących prace magisterskie dotyczące charakterystyki fonetycznej wypowiedzi osób z różnymi zaburzeniami mowy i języka, zarówno w płaszczyźnie segmentalnej, jak i suprasegmentalnej.

Drugi obszar tematyczny dotyczy opisu zaburzeń mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu oraz diagnozy i terapii logopedycznej osób niesłyszących i słabo słyszących. Zaburzenia wymowy u osób implantem ślimakowym.

Pełny opis:

Seminarium przewidziane jest dla studentów przygotowujących rozprawę magisterską na temat fonetycznych aspektów wypowiedzi normatywnych, jak i w przypadkach różnych zaburzeń mowy oraz diagnozy i terapii osób z uszkodzeniami słuchu. Zagadnienia, które mogą być realizowane w ramach prac magisterskich są następujące:

1. Norma fonetyczna – charakterystyka i realizacja.

2. Właściwości segmentalne wypowiedzi (realizacja samogłosek i spółgłosek).

3. Właściwości prozodyczne (suprasegmentalne) wypowiedzi: intonacja, pauza, akcent zdaniowy a struktura tematyczno-rematyczna.

4. Rozwój podsystemu fonetyczno-fonologicznego w normie.

5. Diagnoza i terapia logopedyczna w przypadkach fonetycznych zaburzeń mowy i języka.

6. Nagrania mowy zaburzonej, segmentacja akustyczna i anotacja z wykorzystaniem programu Praat (Boersma, Weenick 2014).

7. Bazy danych mowy prawidłowej i zaburzonej.

8. Analiza akustyczna, artykulacyjna, audytywna i wizualna fonetycznych cech wypowiedzi w normie i w przypadkach różnych zaburzeń mowy.

9. Charakterystyka zaburzeń mowy i języka w przypadkach uszkodzeń słuchu.

8. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniami słuchu.

9. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego dzieci z uszkodzeniami słuchu z zastosowaniem metody werbo-tonalnej i wczesnej nauki czytania (metoda symultaniczno-sekwencyjna).

10. Programowanie języka w przypadkach uszkodzeń słuchu.

Literatura:

Literatura przedmiotu, omawiana podczas zajęć, będzie ustalana w porozumieniu z uczestnikami seminarium na bieżąco w trakcie roku akademickiego. Wynika to z konieczności dostosowania wyboru lektur do potrzeb studentów przygotowujących rozprawy magisterskie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.