Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurogenne zaburzenia mowy (ze szczególnym uwzględnieniem dyzartrii)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1S2OJ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neurogenne zaburzenia mowy (ze szczególnym uwzględnieniem dyzartrii)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Seminaria magisterskie dla LOiK - II rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu merytoryczne wspierane studentów w procesie pisania pracy magisterskiej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prowadzący zajęcia wspomaga studentów w zakresie:

1. wyboru pozycji literatury przedmiotu związanych z deklarowanym przez słuchacza tematem pracy

2. określenia celu badania i problemu badawczego związanych z deklarowanym tematem

3. doboru metod i narzędzi badań stosownie do wybranego tematu

4. informacji o wymogach technicznych związanych z edycją pracy

Pełny opis:

Praca prowadzącego ma charakter konsultacyjno-konwersatoryjny. Słuchacze przedstawiają opracowane przez siebie:

1. dane z literatury przedmiotu związane z roboczo sformułowanym tematem pracy;

2. konspekt pracy zawierający:

- cel badania,

- problemy badawcze,

- planowane metody badania,

- planowane narzędzia;

3. kolejne fragmenty pracy (zgodnie z chronologią przebiegu badania i opracowywania wyników;

4. całościowe opracowanie badania do zatwierdzenia przez prowadzącego.

Literatura:

Pozycje uwzględnione w sylabusach z przedmiotów związanych z wybranymi przez słuchaczy tematami prac.

Efekty uczenia się:

Efektem końcowym prac w pierwszym roku seminarium jest opracowany przez każdego ze słuchaczy konspekt pracy magisterskiej.

Efektem końcowym pełnego cyklu seminaryjnego jest praca magisterska.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestralne dokonywane jest na podstawie merytorycznej oceny postępów w pisaniu pracy. Zaliczenie końcowe student otrzymuje po zatwierdzeniu i przyjęciu pracy do obrony przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.