Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne uwarunkowania opóźnień rozwoju mowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1S3KS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania opóźnień rozwoju mowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna
Seminaria licencjackie dla logopedii ogólnej i logopedii szkolnej - stacjonarne
Seminaria licencjackie dla LOiK, specjalność logopedia ogólna
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest psychologicznym czynnikom powodującym opóźnienia rozwoju mowy; metodom i narzędziom diagnostycznym, które pozwalają na rejestrację objawów opóźnień w rozwoju mowy

Pełny opis:

Wpływ procesów poznawczych na opóźnienia rozwoju mowy

Wpływ procesów emocjonalno – motywacyjnych na opóźnienia rozwoju mowy

Wpływ procesów społecznych na opóźnienia rozwoju mowy

Wpływ procesów motorycznych na opóźnienia rozwoju mowy

Opóźnienia rozwoju mowy a opóźniony rozwój mowy

Prosty opóźniony rozwój mowy

Samoistny i niesamoistny opóźniony rozwój mowy

Literatura:

Aronson E.: Człowiek – istota społeczna. PWN, Warszawa 1978. Rozdział IV

Bogdanowicz M.: Integracja percepcyjno – motoryczna – metody diagnozy i terapii. COMPW – Z, Warszawa 1990. (str.8–69, 194–232)

Kalat J.W.: Biologiczne podstawy psychologii. PWN, Warszawa 2007. (str. 73-107, 261-293, 355-451)

LeDoux J.: Mózg emocjonalny. Media Rodzina, Poznań 2000. (strony 209–264)

Martin G. N.: Neuropsychologia. PZWL, Warszawa 2001. (strony271–335)

Maas V.F.: Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. WSIP, Warszawa 1998.

Zimbardo Ph. G., Ruch F. L: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 1996. (strony: 352–369, 456–462, 496–512)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji;

• ma podstawową uporządkowaną wiedzę dotyczącą zaburzeń i opóźnień w rozwoju systemu językowego i mowy, zna podstawowe klasyfikacje zaburzeń mowy i opóźnień jej rozwoju;

• ma pogłębioną wiedzę na temat objawów językowych i pozajęzykowych charakterystycznych dla zaburzonego rozwoju mowy (dyslalia) i dla opóźnionego rozwoju mowy;

• ma pogłębioną wiedzę na temat planowania, budowania procesu usprawniania mowy (w zakresie różnych rodzajów dyslalii i opóźnionego rozwoju mowy), czytania i pisania;

• zna różne podstawowe metody i techniki badań logopedycznych;

Umiejętności

• umie opisywać właściwości mowy dziecka w określonym okresie jego rozwoju;

• umie opisywać podstawowe współczesne ustalenia dotyczące zaburzeń psychoruchowych dziecka

• umie samodzielnie pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

Kompetencje społeczne

• ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji;

• dostrzega, poprawnie analizuje i pomaga w skutecznym rozwiązywaniu trudności emocjonalno-społecznych pacjentów z zaburzonym lub opóźnionym rozwojem mowy;

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny własnych umiejętności i kompetencji;

Metody i kryteria oceniania:

Napisanie i obrona pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Krzysztof Szamburski
Prowadzący grup: Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.