Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Speech and its disorders (translatorium z języka angielskiego, poziom B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1T1KW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Speech and its disorders (translatorium z języka angielskiego, poziom B2+)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Translatoria B2+ dla LOiK - I rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ogólne zaznajomienie studenta z problematyką tłumaczenia pisemnego (z języka angielskiego na język polski), jak i zapoznanie go z angielskimi terminami dotyczącymi zagadnienia rozwoju mowy. W ramach tego zagadnienia omówione zostaną biologiczne uwarunkowania mowy oraz poszczególne etapy jej nabywania. Student pozna także różne, ze względu na etiologię, zaburzenia mowy oraz metody stosowane w terapii logopedycznej mające na celu eliminację tych zaburzeń.

Pełny opis:

Translatorium poświęcone jest lekturze i tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski artykułów oraz fragmentów książek traktujących o rozwoju mowy i jej zaburzeniach. Student zostanie zapoznany z anglojęzyczną terminologią z zakresu anatomii i fizjologii organów i układów zaangażowanych w rozumienie oraz produkcję mowy, a także opisującą etapy jej rozwoju. Pozna również angielskie nazwy i charakterystykę wrodzonych oraz nabytych zaburzeń mowy, m. in. dyzartrii, jąkania, dyslalii, afazji. W trakcie zajęć przedstawiane i analizowane będą ćwiczenia zalecane przez logopedów zajmujących się omawianymi zaburzeniami mowy.

Literatura:

Translation:

D. Bellos, Is that a Fish in Your Ear? Translation and the Meaning of Everything, Faber and Faber Inc. , New York, 2011

P. Newmark, A Textbook of Translation, Prentice Hall, New York, 1988

Speech production, speech and language development:

E. Lenneberg, Biological Foundations of Language, John Wiley & Sons, New York-London-Sydney, 1967 (fragments)

V. Fromkin, R. Rodman, N. Hyams, An Introduction to Language, Thomson Wadsworth, 2003 (7th ed.) (fragments)

B. Lust, Child Language: Acquisition and Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 2006

J. A. Seikel, D. W. King, D. G. Drumright, Anatomy and Physiology for Speech, Language, and Hearing, Delmar Cengage Learning, Cengage Learning, Delmar, 2010

http://www.sid.ir/en/VEWSSID/J_pdf/874200419006.pdf

http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/pages/speechandlanguage.aspx

http://www.academia.edu/5365161/Conceptual_primes_in_early_language_development

http://www.superduperinc.com/handouts/pdf/396_SLPDifferences.pdf

https://community.dur.ac.uk/daniel.newman/phon6.pdf

Speech disorders:

A. Caruso, E. Strand, Clinical Management of Motor Speech Disorders in Children, Thieme, 1999

W. Lanier, Speech Disorders, Lucent Books, West Babylon,

New York, 2010

http://www.brightmindsinstitute.com/speech.html

Apraxia of speech:

http://www.tayloredmktg.com/dyspraxia/downloads/das.pdf

http://www.apraxia-kids.org/wp-content/uploads/2013/01/BSHM_Factsheet2.pdf

Stuttering:

https://www.nidcd.nih.gov/staticresources/health/voice/StutteringFactSheet.pdf

Dysarthria:

http://www.nhs.uk/conditions/dysarthria/Pages/Introduction.aspx

Dyslalia:

http://www.wisegeek.com/what-is-dyslalia.htm

Dysprosody:

http://www.speechdisorder.co.uk/dysprosody.html

Aphasia:

http://www-cogsci.ucsd.edu/~sereno/170/readings/28-Aphasias.pdf

S. Doesborg, Assessment and Treatment of Linguistic Deficits in Aphasic Patients, de auteur, 2004

Speech delay:

http://www.aafp.org/afp/2011/0515/p1183.pdf

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

1. Zna zasady tłumaczenia pisemnego (z języka angielskiego na język polski).

2. Posługuje się podstawową terminologią z zakresu anatomii i fizjologii organów i układów zaangażowanych w rozumienie oraz produkcję mowy.

3. Potrafi nazwać i scharakteryzować poszczególne etapy rozwoju mowy.

4. Sprawnie posługuje się nazwami omawianych zaburzeń mowy.

5. Potrafi wyjaśnić, na czym polegają konkretne zaburzenia mowy.

6. Zna metody stosowane w terapii logopedycznej mające na celu eliminację omawianych zaburzeń mowy.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi przeczytać ze zrozumieniem i przetłumaczyć z języka angielskiego na język polski artykuł/fragment książki traktujący o rozwoju mowy/zaburzeniach mowy.

2. Potrafi przetłumaczyć z języka angielskiego na język polski i odwrotnie słownictwo zaczerpnięte z analizowanej literatury.

3. Potrafi przygotować krótki referat/prezentację na wskazany temat związany z rozwojem mowy/konkretnym zaburzeniem mowy.

4. Potrafi odróżnić i stosować różne rejestry języka (język formalny i nieformalny).

5. Potrafi korzystać ze słownika w zakresie terminologii specjalistycznej.

W zakresie kompetencji społecznych student:

1. Ma świadomość ograniczonego zakresu własnej wiedzy i umiejętności.

2. Dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się w dziedzinie języka obcego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia translatorium jest aktywność na zajęciach, nie przekraczanie limitu nieobecności – dozwolone są dwie nieobecności, zaliczenie testu wielokrotnego wyboru, przetłumaczenie jednego tekstu w miesiącu, a także przygotowanie krótkiego referatu/prezentacji na wskazany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Katarzyna Włodarska
Prowadzący grup: Katarzyna Włodarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Katarzyna Włodarska
Prowadzący grup: Katarzyna Włodarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.