Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Let's talk about speech (translatorium z języka angielskiego, poziom B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-L1T1US1 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Let's talk about speech (translatorium z języka angielskiego, poziom B2+)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna
Translatoria B2+ dla LOiK - I rok II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest czytanie ze zrozumieniem tekstów logopedycznych w języku angielskim i dyskusja. Student zapoznaje się z anatomią i fizjologią układów i struktur biorących udział w produkcji mowy, ich zaburzeń i wybranych jednostek chorobowych. Student poznaje również teorie dotyczące nabywania pierwszego i drugiego języka , kompetencji językowych i komunikacyjnych, opóźnień i zaburzeń rozwoju mowy oraz zasady postępowania logopedycznego i rolę dziedzin pokrewnych np neurologii i działań terapeutycznych. Student osiąga poziom językowy na poziomie B2+

Pełny opis:

Translatorium jest realizowane w trzech blokach tematycznych:

1. Anatomiczno-fizjologicznym układów i narządów zaangażowanych w rozumienie i produkcję mowy (studenci poznają zasady słowotwórstwa z tej dziedziny).

2. Blok teoretyczny poświęcony teoriom nabywania mowy przez dziecko.

3. Wybrane zaburzenia i choroby logopedyczne.

Literatura:

E. Alcamo,1996,Anatomy and Physiology,Barrons’s Educational Series, New York, s.198-232, 250-252, 355-362, 377-382.

A. Benitez-Burracco, 2010, Neurobiology and neurogenetics of dyslexia, Neurology, 25 (9):563-581 Elsevier.

N. Friedmann, N. Kerbel, L. Shvimer,2010, Developmental attention dyslexia, Cortex 46, 1216 1237 Elsevier ( Abstract).

S. Kohnen, L. Nickels, A. Castles, N. Castles, N. Friedman, G. McArtur, 2012, When „slime” becomes „smile”: Developmental position dyslexia in English, Neuropsychology 50, 3681-3692, Elsevier.

B. Miertsch, J. M. Meisel, F. Isel, 2009, Non-treated languages in aphasia therapy of polyglots benefit from improvement in the treated language, Journal of neurolinguistics, 22 (2), 135-150.

I. M. Psarommatis, E. Goritsa, D. Douniadakis, M. Tsakanikos, A. D. Komnotrogianni, N. Apostopoulos, 2001, Hearing loss in speech-language delayed children, International Journal of Otolaryngology 58, 205-210.

Efekty uczenia się:

1. Posługuje się podstawową terminologią anatomiczną układu oddechowego,

nerwowego, jamy ustnej oraz ucha.

2. Zna słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające na komunikację z użytkownikami

języka angielskiego.

3. Umie opisać czynności fizjologiczne powyższych układów i narządów.

4. Posługuje się nazwami i problematyką najczęściej występujących zaburzeń i jednostek

chorobowych w dziedzinie logopedii.

5. Zna podstawowe zasady słowotwórstwa terminów specjalistycznych.

6. Posługuje się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) w celu

pozyskiwania lub analizy danych.

1. Potrafi przeczytać ze zrozumieniem piśmiennictwo logopedyczne, analizuje je oraz

wyciągnąć z niego wnioski i sparafrazować go.

2. Potrafi przetłumaczyć z języka polskiego na język angielski i odwrotnie słownictwo

wykorzystane w literaturze oraz potrzebne do komunikacji z pacjentem i specjalistami z

zakresu logopedii

3. Potrafi przygotować prezentację na wybrany temat logopedyczny

4. Potrafi wyrazić swoje stanowisko w dyskusji na tematy zawodowe i je uzasadnić

5. Potrafi odróżnić i stosować różne rejestry (styl formalny i nieformalny) języka

6. Potrafi korzystać ze słownika w zakresie terminologii specjalistycznej.

1. Potrafi nawiązać i utrzymać pełen szacunku kontakt z pacjentem

2. Posiada świadomość własnych ograniczeń w dziedzinie języka obcego i

rozumie potrzebę stałego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywność na zajęciach zaliczenie testu (z elementami

tłumaczenia i pytań do przerobionych zagadnień), oraz przygotowanie krótkiej prezentacji na

wskazany temat; dopuszczalne są tylko dwie nieobecności, pozostałe nieobecności ponad

normę należy odrobić w sposób uzgodniony z prowadzącym. Student, który ma ponad 5 nieobecności na zajęciach (bez względu na powód) nie będzie dopuszczony do zaliczenia i

nie będzie klasyfikowany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Urszula Swoboda-Rydz
Prowadzący grup: Urszula Swoboda-Rydz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest czytanie ze zrozumieniem tekstów logopedycznych w języku

angielskim i dyskusja. Student zapoznaje się z anatomią i fizjologią układów i struktur

biorących w produkcji mowy, ich zaburzeń i wybranych jednostek chorobowych. Student

poznaje również teorie dotyczące nabywania pierwszego i drugiego języka, kompetencji

językowych i komunikacyjnych, opóźnienia i zaburzeń rozwoju mowy oraz zasady

postępowania logopedycznego i rolę dziedzin pokrewnych np. neurologii, i działań

terapeutycznych. Student osiąga poziom językowy na poziomie B2+.

Pełny opis:

Translatorium jest realizowane w trzech blokach tematycznych: 1. Anatomiczno-

fizjologicznym układów i narządów zaangażowanych w rozumienie i produkcje mowy.

(Studenci poznają zasady słowotwórstwa z tej dziedziny). 2. Blok teoretyczny poświęcony

teoriom nabywania języka oraz etapom nabywania mowy przez dziecko. 3. Wybrane

zaburzenia i chorobylogopedyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Dorociuk, Olga Jauer-Niworowska, Kamila Potocka-Pirosz, Urszula Swoboda-Rydz
Prowadzący grup: Urszula Swoboda-Rydz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest czytanie ze zrozumieniem tekstów logopedycznych w języku

angielskim i dyskusja. Student zapoznaje się z anatomią i fizjologią układów i struktur

biorących w produkcji mowy, ich zaburzeń i wybranych jednostek chorobowych. Student

poznaje również teorie dotyczące nabywania pierwszego i drugiego języka, kompetencji

językowych i komunikacyjnych, opóźnienia i zaburzeń rozwoju mowy oraz zasady

postępowania logopedycznego i rolę dziedzin pokrewnych np. neurologii, i działań

terapeutycznych. Student osiąga poziom językowy na poziomie B2+.

Pełny opis:

Translatorium jest realizowane w trzech blokach tematycznych: 1. Anatomiczno-

fizjologicznym układów i narządów zaangażowanych w rozumienie i produkcje mowy.

(Studenci poznają zasady słowotwórstwa z tej dziedziny). 2. Blok teoretyczny poświęcony

teoriom nabywania języka oraz etapom nabywania mowy przez dziecko. 3. Wybrane

zaburzenia i chorobylogopedyczne.

Uwagi:

zajęcia prowadzone synchronicznie za pośrednictwem platformy zoom

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.