Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki wypowiedzi w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1GW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gatunki wypowiedzi w szkole
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z gatunkami wypowiedzi zarówno tymi, które wprowadzane są w szkole, jak i tymi, które są obecne w komunikacji publicznej. Wprowadzenie wiadomości o wyznacznikach gatunkowych i językowych; umiejętności oceny prac uczniowskich; kształcenie umiejętności nadawczo-odbiorczych w zakresie podanych gatunków wypowiedzi.

Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na II i III etapie edukacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konstrukcja i spójność tekstu; przekształcanie tekstu; realizacja wybranego gatunku.

Pełny opis:

1. Pojęcia stylu i stylistyki; style funkcjonalne współczesnej polszczyzny.

2. Potoczność i oficjalność w języku. Kolokwializacja współczesnej komunikacji - przyczyny, funkcje w różnego typu tekstach, następstwa.

3. Błąd stylistyczny w teorii i w praktyce szkolnej.

4. Gatunkowe wzorce wypowiedzi (aspekt pragmatyczny, kompozycyjny, stylistyczny i kulturowy). Pochodzenie i ewolucja gatunków.

5. Streszczenie i notatka: ponadgatunkowe przetwarzanie komunikatu.

6. Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej: opis i charakterystyka; opowiadanie; sprawozdanie; reportaż; recenzja; rozprawka; esej; felieton; gatunki użytkowe (m.in. CV, list motywacyjny, życiorys, podanie, listy).

Literatura:

(Wybór literatury)

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

Polska genologia lingwistyczna, red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008.

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

E. Sękowska, Praktyczna stylistyka (wybrane zagadnienia), [w:] Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozpoznać gatunek tekstu na podstawie wyznaczników genologicznych i językowych; potrafi ocenić pracę uczniowską, tzn. określić rodzaje błędów językowych i stylistycznych, wskazać ich mechanizmy; przeprowadzić korektę tekstu oraz napisać własny tekst z zachowaniem wzorca gatunkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość lektur oraz udział w zajęciach rozumiany jako wkład w analizę stylistyczną tekstów przeprowadzaną podczas zajęć (ocena ciągła – ¼ oceny końcowej), umiejętność sporządzenia tekstu o określonej charakterystyce gatunkowej oceniana w trakcie semestru (¼ oceny końcowej), test końcowy ze znajomości omawianych zagadnień (½ oceny końcowej).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Agnieszka Mikołajczuk, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Agnieszka Mikołajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konstrukcja i spójność tekstu; przekształcanie tekstu; realizacja wybranego gatunku.

Pełny opis:

1. Pojęcia stylu i stylistyki; style funkcjonalne współczesnej polszczyzny.

2. Potoczność i oficjalność w języku. Kolokwializacja współczesnej komunikacji - przyczyny, funkcje w różnego typu tekstach, następstwa.

3. Błąd stylistyczny w teorii i w praktyce szkolnej.

4. Gatunkowe wzorce wypowiedzi (aspekt pragmatyczny, kompozycyjny, stylistyczny i kulturowy). Pochodzenie i ewolucja gatunków.

5. Streszczenie i notatka: ponadgatunkowe przetwarzanie komunikatu.

6. Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej: opis i charakterystyka; opowiadanie; sprawozdanie; reportaż; recenzja; rozprawka; esej; felieton; gatunki użytkowe (m.in. CV, list motywacyjny, życiorys, podanie, listy).

Literatura:

(Wybór literatury)

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

Polska genologia lingwistyczna, red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008.

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000.

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

E. Sękowska, Praktyczna stylistyka (wybrane zagadnienia), [w:] Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, Warszawa 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.