Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1KJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z zasadami i formami pracy logopedycznej z niemówiącymi osobami niepełnosprawnymi korzystającymi z systemów komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC).

Pełny opis:

Na wykładach prezentowane są wybrane systemy komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz zasady pracy z osobami niemogącymi z różnych przyczyn komunikować się ustnie. Student poznaje zasady konstruowania i wprowadzania pomocy komunikacyjnych. Uzyskuje informacje o metodach i formach komunikowania się z osobami niemówiącymi oraz o uwarunkowaniach skutecznego porozumiewania się z wykorzystaniem pomocy komunikacyjnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Błeszyński J., (2008),Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – wyd. Oficyna wydawnicza Impuls, Kraków

2. Frőhlich A., (1998), „Stymulacja od podstaw”, WS i P, Warszawa

3. MODEL INSITE (2007) „Model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu”, wyd. Nowojorski Komitet Pomocy Niewidomym w Polsce, Laski

4. Piszczek M. (red.), (1999), „Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi”, CMPP MEN, Warszawa

5. Smyczek A., Szwiec J. (2000) „Metodyka nauczania alternatywnych sposobów porozumiewania się i techniki porozumiewania się symbolami”, [w:]: „Rewalidacja 1(7) – czasopismo dla nauczycieli i terapeutów”, CMPP MEN, Warszawa

6. Warrick A., (1999), „Porozumiewanie się bez słów”, wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Metod Porozumiewania się „Mówić bez słów” ,Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Brearley G., (1997), „Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo”, WS i P, Warszawa

2. Loebl W.,(1996), „Dylematy pedagogiczne osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

3. Pennock K., (1999), „Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu”, wyd. Bookinista, Toruń.

4. Stillman R., Battle Ch., (1995), „Skala Callier-Azusa (H). Skala do oceny umiejętności komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością.”, Polski Związek Niewidomych, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-student zna wybrane (omawiane na zajęciach) systemy wspomagające lub zastępujące komunikację językową osób z różnie uwarunkowanymi trudnościami w komunikacji mownej,

-student zna i rozumie kryteria doboru pomocy komunikacyjnych do możliwości użytkownika

-student zna wybrane formy kompleksowego wspomagania komunikacji osób niemówiących z otoczeniem.

Umiejętności:

-student umie wymienić zasady nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z osobami niemówiącymi i współwystępującą niepełnosprawnością sensomotoryczną

-student umie opisać i wyjaśnić kryteria doboru form i systemów komunikacji z niemówiącym pacjentem (komunikacja naturalna, nieformalna, komunikacja z użyciem systemów AAC)

-student umie opisać zasady konstruowania wybranych pomocy komunikacyjnych

Kompetencje społeczne:

-student rozumie potrzeby osób niemówiących i widzi konieczność pogłębiania wiedzy w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.