Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1MU Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci mają podstawową wiedzę na temat rozwoju mowy dziecka.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi strategii uczenia się i metod nauczania, obejmującymi m.in.:

uwarunkowania procesów pamięciowych, rozwój mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju dziecka, w tym rozwoju sprawności językowych; dostosowanie metod i strategii kształcenia polonistycznego do indywidualnych potrzeb uczniów (w tym osób z dysleksją,

uczniów zdolnych i in.).

Przedmiot wchodzi do puli zajęć przygotowujących studentów do pracy nauczyciela na II i III etapie edukacji.

Pełny opis:

Uwaga uczestników zajęć skupia się na psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach rozwoju człowieka - analizowanych w

kontekście organizacji procesów nauczania i mechanizmów uczenia się, zwłaszcza w perspektywie edukacji polonistycznej. Wiedza o

uwarunkowaniach rozwoju człowieka, zwłaszcza o mechanizmach rozwoju poznawczego i językowego, w tym o budowie i funkcjonowaniu

ludzkiego mózgu, o zaburzeniach rozwoju oraz procesach pamięciowych, stylach uczenia się i metodach nauczania umożliwia

uczestnikom zajęć dostrzeżenie w uczniu osoby o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, które należy dogłębnie poznać i brać pod

uwagę w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach języka polskiego.

Literatura:

Literatura będzie na bieżąco modyfikowana - w zależności od wcześniejszych doświadczeń i potrzeb uczestników zajęć oraz z

uwzględnieniem najnowszych publikacji.

Lista lektur zalecanych:

1) R.E. Bernacka, Nie przegap uzdolnień, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 1, s. 99-108.

2) M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci, Warszawa 1992.

3) M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2004.

4) B. Bokus, G.W. Shugar, Psychologia języka dziecka - stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy [w:] Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, red. B. Bokus, G.W. Shugar, Gdańsk 2007, s. 9-32.

5) Z. Bokszański, A. Piotrowski, M. Ziółkowski, Socjologia języka, Warszawa 1977 (r. Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina, s.

106-131).

6) G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Poznań 2003 (zwłaszcza: r. 3. Poznaj swój zadziwiający mózg; r. 7. Najważniejsze lata; r. 10.

Rób to stylowo).

7) S. Grabias, Pojęcie sprawności komunikacyjnej [w:] tegoż, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994, s. 278-284.

8) M. Jagodzińska, 2008, Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowanie, Gliwice (rozdz. 8.: Procesy kodowania informacji w pamięci

długotrwałej - s. 235-273).

9) M. Jagodzińska, Pamięć w szkole, "Psychologia w Szkole" 2009, nr 1, s. 117-125.

10) L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1984 i nast.

11) K. Kotlarski, Sukces ucznia zależy od ciebie, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 1, s. 79-89.

12) I. Kurcz, Język a psychologia, Warszawa 1992.

13) R. Linksman, W jaki sposób szybko się uczyć, Warszawa 2000.

14) D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, Warszawa 2003 (zwłaszcza: Wstęp. Błogosławieństwo

zesłane przez Bogów oraz r. 8. Siedem grzechów: wady czy zalety?).

15) H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2006.

16) G. Small, G. Vorgan, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań 2011.

17) M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2007.

18) M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student wyjaśnia:

- jakie są uwarunkowania pracy mózgu i procesów pamięciowych i jak można wykorzystać tę wiedzę w organizacji nauczania polonistycznego;

- jak przebiega rozwój mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju sprawności językowych dziecka;

- jakie są przyczyny i objawy specyficznych trudności w nauce pisania i czytania;

- jak należy dostosować metody i strategie kształcenia polonistycznego do indywidualnych potrzeb uczniów (w tym osób z dysleksją i

uczniów zdolnych).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny jest:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywny udział w zajęciach (w tym wykazanie się znajomością lektur oraz referaty cząstkowe).

3. Końcowe zaliczenie pisemne.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.