Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA2PS Kod Erasmus / ISCED: 05.6 / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 2 rok I st.
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące zakresu i przedmiotu zainteresowań pedagogiki specjalnej. Podczas wykładu zostaną omówienie współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej oraz formy postępowania edukacyjno-terapeutycznego.

Pełny opis:

Program zajęć zawiera omówienie najważniejszych pojęć dotyczących pedagogiki specjalnej, tj. niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcja, integracja, inkluzja, normalizacja, wyrównywanie szans. Poruszana problematyka dotyczyć będzie również kwestii pojęciowo-naukowej tożsamości oraz interdyscyplinarności i integralności teorii i praktyki pedagogiki specjalnej. Wśród referowanych na zajęciach tematów znajdują się też zagadnienia uwzględniające charakterystykę specyficznych trudności i potrzeb poszczególnych grup osób z niepełnosprawnością: intelektualną, słuchową, wzrokową, ruchową, chorobą przewlekłej oraz uczniów z autystycznym spektrum zaburzeń. Program zajęć obejmuje ponadto podstawowe zasady edukacji i rewalidacji tej grupy osób.

Literatura:

1. Antoszkiewicz E. Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016;

2. Budzińska A., Wójcik M. „Zespół Aspergera Księga pytań i odpowiedzi”, Wyd. Harmonia 2010;

3. Buryn U., Hulboj T., Kowalska M., Podziemska, „„Mój uczeń nie słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”, MEN, Warszawa 2001;

4. Chrzanowska I. "Pedagoga specjalna. Od tradycji do współczesności", Impuls, Kraków 2015;

5. Głodkowska J. (red.) „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”, Wyd. APS, Warszawa 2011;

6. Kowalik S. „Psychologia rehabilitacji”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007;

7. Obuchowska I. „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie”, WSziP, Warszawa 1977;

8. Olechowska A. " Specjalne potrzeby edukacyjne" PWN, 2016;

9. Pilula E. „Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia”, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010;

10. Święcicka J. „Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela” Impuls, Karków 2010;

11. Witczak‐Nowotna J., „Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Zagadnienia wstępne”, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010;

12. Wolski P. Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- zna najważniejsze pojęcia dotyczące pedagogiki specjalnej;

- zna i charakteryzuje formy opieki, edukacji i rehabilitacji;

umiejętności:

- opisuje funkcjonowanie ludzi z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności;

- potrafi określić potrzeby osób z niepełnosprawnością;

- umie dostosować formy pomocy i postępowanie wychowawcze wobec osób z niepełnosprawnością;

postawy:

- różnicuje przyczyny zachowania osób z poszczególnym rodzajami niepełnosprawności.

- rozumie potrzebę wparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności ( możliwa jedna nieobecność)

Znajomość treści podawanych na wykładzie, znajomość lektur, ocena pozytywna z zaliczenia pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Skura, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Monika Skura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.