Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura polska po 1864 r. w dydaktyce szkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA3LP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura polska po 1864 r. w dydaktyce szkolnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 3 rok I st.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne: Zaliczenie wykładu: Literatura polska po 1864 r. w dydaktyce szkolnej.

Założenia wstępne: Ogólna wiedza historycznoliteracka oraz kulturowa dotycząca 19. stulecia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów z kanonem literackim pozytywizmu i

Młodej Polski zawartym w minimum programowym do przedmiotu język

polski oraz z realizacjami i uzupełnieniami podstawy programowej w

aktualnych podręcznikach szkolnych do tego przedmiotu.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie:

• przedstawić systematycznie współczesną wiedzę naukową na temat pozytywizmu i modernizmu potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

• zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat literatury polskiej z lat 1864-1918 w podstawach programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i opartych na nich podręcznikach szkolnych do przedmiotu język polski w czasach współczesnych i w przeszłości;

• przekazać wiedzę na temat najważniejszych nurtów w kulturze artystycznej i umysłowej epoki nowoczesności, które mogą być wykorzystane jako konteksty uzupełniające analizę i interpretację lektur;

• dokonać szczegółowej analizy i interpretacji utworów literackich okresu przewidzianych podstawą programową jako lektury obowiązkowe i uzupełniające;

* naświetlić zagadnienie lektury szkolnej jako specyficznego gatunku edytorskiego w historii polskiego i zagranicznego ruchu wydawniczego;

* scharakteryzować zjawisko kanonu szkolnego jako instrumentu konstruowania narodowego kanonu literackiego;

• mobilizować studentów do samodzielnej i systematycznej pracy z tekstami i kontekstami epoki.

Ćwiczenia zapoznają studentów z polskim i międzynarodowym kanonem dzieł literackich zawartym w zestawach obowiązkowych i uzupełniających lektur szkolnych (podstawy programowe i podręczniki szkolne). Zasadniczym celem zajęć jest dążenie do wszechstronnej i pogłębionej lektury danego utworu oraz osadzenie omawianego tekstu literackiego w obszarach kultury artystycznej i umysłowej epoki.

Zajęcia przygotowują do samodzielnego i świadomego wprowadzania narracji historycznoliterackiej do polonistycznej edukacji szkolnej.

Literatura:

H. Sienkiewicz, „Janko Muzykant”, „Latarnik”, „Quo vadis”, „W pustyni i w puszczy”

B. Prus, „Katarynka”, „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”, „Lalka”

E. Orzeszkowa, „Gloria Victis”, „Nad Niemnem”

A. Asnyk, M. Konopnicka, W. Bełza – wybrane wiersze

F. Flaubert, „Pani Bovary” (wybrana powieść z literatury światowej)

S. Żeromski, „Rozdzióbią nas kruki, wrony” i inne opowiadania, „Syzyfowe prace”

S. Wyspiański, „Wesele”

S. Przybyszewski, „Confiteor” i wybrany utwór prozatorski

G. Zapolska, „Moralność pani Dulskiej”

Ch. Baudelaire, M. Maeterlinck – wybrane wiersze symbolistyczne

L. Staff, K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, B. Leśmian, S. Wyspiański – wybrane wiersze

L. Carroll, „Alicja w Krainie Czarów”

F. Molnar, „Chłopcy z Placu Broni”

T. Korczak, „Król Maciuś Pierwszy”

inne utwory z kanonu literatury dla młodego czytelnika.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student ma:

Wiedzę:

- o najważniejszych utworach literackich lat 1864-1918;

- o najważniejszych nurtach w kulturze artystycznej i umysłowej czasów nowoczesnych;

- o kluczowych dziełach tworzących kanon historycznoliteracki okresu.

Umiejętności:

- w wyjaśnianiu przynależność artystycznej (poetyka, tematyka i estetyka) danego dzieła literackiego do formacji modernistycznej;

- w analizowaniu i interpretowaniu w sposób filologiczny i historyczno-literacki wybranych lektur szkolnych z epoki;

- w rozpoznawaniu cech podstawowych prądów i nurtów artystycznych w wybranych lekturach szkolnych związanych z epoką.

Kompetencje:

- w rozumieniu i krytycznej analizie utworów modernistycznych w zależności od specyfiki tekstów;

- w uwzględnianiu i rozumieniu zależności między dziełami różnych gałęzi sztuk jako wyrazu nurtów epoki;

- w wyjaśnianiu przynależność estetycznej i światopoglądowej danego dzieła literackiego i tekstu kulturowego do formacji modernistycznej (okresu i tradycji).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie, do którego student dopuszczany jest na podstawie:

- regularnej obecności;

- przygotowań do zajęć;

- przygotowań zagajeń i referatów wygłaszanych w trakcie zajęć;

- pracy pisemnej dopuszczającej do egzaminu.

Zaliczenie na ocenę w formie egzaminu pisemnego (pytania otwarte).

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak, Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Dariusz Dziurzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Zofia Smuga, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Dariusz Dziurzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentów z kanonem literackim pozytywizmu i

Młodej Polski zawartym w minimum programowym do przedmiotu język

polski oraz z realizacjami i uzupełnieniami podstawy programowej w

aktualnych podręcznikach szkolnych do tego przedmiotu.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie:

• przedstawić systematycznie współczesną wiedzę naukową na temat pozytywizmu i modernizmu potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

• zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat literatury polskiej z lat 1864-1918 w podstawach programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i opartych na nich podręcznikach szkolnych do przedmiotu język polski w czasach współczesnych i w przeszłości;

• przekazać wiedzę na temat najważniejszych nurtów w kulturze artystycznej i umysłowej epoki nowoczesności, które mogą być wykorzystane jako konteksty uzupełniające analizę i interpretację lektur;

• dokonać szczegółowej analizy i interpretacji utworów literackich okresu przewidzianych podstawą programową jako lektury obowiązkowe i uzupełniające;

* naświetlić zagadnienie lektury szkolnej jako specyficznego gatunku edytorskiego w historii polskiego i zagranicznego ruchu wydawniczego;

* scharakteryzować zjawisko kanonu szkolnego jako instrumentu konstruowania narodowego kanonu literackiego;

• mobilizować studentów do samodzielnej i systematycznej pracy z tekstami i kontekstami epoki.

Ćwiczenia zapoznają studentów z polskim i międzynarodowym kanonem dzieł literackich zawartym w zestawach obowiązkowych i uzupełniających lektur szkolnych (podstawy programowe i podręczniki szkolne). Zasadniczym celem zajęć jest dążenie do wszechstronnej i pogłębionej lektury danego utworu oraz osadzenie omawianego tekstu literackiego w obszarach kultury artystycznej i umysłowej epoki.

Zajęcia przygotowują do samodzielnego i świadomego wprowadzania narracji historycznoliterackiej do polonistycznej edukacji szkolnej.

Literatura:

H. Sienkiewicz, „Janko Muzykant”, „Latarnik”, „Quo vadis”, „W pustyni i w puszczy”

B. Prus, „Katarynka”, „Kamizelka”, „Z legend dawnego Egiptu”, „Lalka”

E. Orzeszkowa, „Gloria Victis”, „Nad Niemnem”

A. Asnyk, M. Konopnicka, W. Bełza – wybrane wiersze

F. Flaubert, „Pani Bovary” (wybrana powieść z literatury światowej)

S. Żeromski, „Rozdzióbią nas kruki, wrony” i inne opowiadania, „Syzyfowe prace”

S. Wyspiański, „Wesele”

S. Przybyszewski, „Confiteor” i wybrany utwór prozatorski

G. Zapolska, „Moralność pani Dulskiej”

Ch. Baudelaire, M. Maeterlinck – wybrane wiersze symbolistyczne

L. Staff, K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz, B. Leśmian, S. Wyspiański – wybrane wiersze

L. Carroll, „Alicja w Krainie Czarów”

F. Molnar, „Chłopcy z Placu Broni”

T. Korczak, „Król Maciuś Pierwszy”

inne utwory z kanonu literatury dla młodego czytelnika.

Uwagi:

Możliwość korekty programu i efektów kształcenia zajęć w związku z

dostosowaniem do trybu zdalnego na wypadek nowej fali pandemii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.