Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA3WR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 3 rok I st.
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają problematykę zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i komunikacji interpersonalnej dzieci oraz metod ich terapii.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce rozwoju psychoruchowego dzieci, zaburzeń występujących w tym rozwoju, a także ich wpływie rozwój mowy.

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane różne rodzaje terapii psychomotorycznych i innych metod wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci wraz z ich zastosowaniem w terapii logopedycznej.

Literatura:

1. Bogdanowicz M. (1999), Metoda Dobrego Startu, WSiP, Warszawa.

2. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. (1997), Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa.

3. Cieszyńska J. (2011), Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska, Omega Stage System, Kraków.

4. Goddard Blythe S., Jak osiągnąć sukcesy w nauce? Uwaga, równowaga i koordynacja. Warszawa 2011

5. Kulisiewicz B. (2007): Witaj piesku. Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Impuls, Kraków.

6. Kurkowski Z. M. (2001), Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna – Metoda Tomatisa, "Audiofonologia", t. 19, s. 197-202.

7. Maas V. (2005), Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do integracji sensorycznej, WSiP, Warszawa.

8. Nordoff P., Robbins C. (2008), Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Historia, metoda i praktyka, Impuls, Kraków.

9. Przyrowski Z. (2002), Terapia integracji sensorycznej, [w:] Przybysz-Piwko M. (oprac.), „Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach”, DiG, Warszawa.

10. Sadowska L. (red.) (2004), Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo AWF, Wrocław.

11. Sherborne W. (2005), Ruch rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa.

12. Skałbania W., Lewandowska-Kidoń T. (2015), Terapia pedagogiczna. Teoria, praktyka, refleksje. Wyd. WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna wybrane metody pedagogiki specjalnej stosowane dla celów

edukacyjnych (K_W14);

- zna teoretyczne podstawy kinezyterapii dziecięcej (K_W26);

- wie, czym charakteryzuje się duża motoryka, mała motoryka (K_W11)

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii,

pedagogiki do programowania postępowania terapeutycznego (K_U01);

- umie charakteryzować podstawowe metody terapii psychologicznej

(K_U13);

- umie opisywać podstawowe współczesne ustalenia dotyczące zaburzeń

psychoruchowych dziecka (K_U11);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę

ich uzupełniania i doskonalenia i potrafi to robić; dokonuje samooceny

własnych umiejętności i kompetencji (K_K01);

- dostrzega, poprawnie analizuje i pomaga w skutecznym rozwiązywaniu

trudności emocjonalno-społecznych pacjentów z zaburzonym lub

opóźnionym rozwojem mowy (K_K11).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie referatu/prezentacji wybranego tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Lewandowska-Kidoń, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Teresa Lewandowska-Kidoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają problematykę zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i komunikacji interpersonalnej dzieci oraz metod ich terapii.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce rozwoju psychoruchowego dzieci, zaburzeń występujących w tym rozwoju, a także ich wpływie rozwój mowy.

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane różne rodzaje terapii psychomotorycznych i innych metod wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci wraz z ich zastosowaniem w terapii logopedycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Lewandowska-Kidoń, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Teresa Lewandowska-Kidoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają problematykę zaburzeń w rozwoju psychomotorycznym i komunikacji interpersonalnej dzieci oraz metod ich terapii.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce rozwoju psychoruchowego dzieci, zaburzeń występujących w tym rozwoju, a także ich wpływie rozwój mowy.

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane różne rodzaje terapii psychomotorycznych i innych metod wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci wraz z ich zastosowaniem w terapii logopedycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.