Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2K-JM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język w mediach
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

"Język w mediach" to przedmiot obejmujący zagadnienia lingwistyczne, związane z funkcjonowaniem współczesnych mediów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Mieszczą się w nich tematy dotyczące różnych odmian języka polskiego w mediach, m.in. języka polityki, sportu, Internetu, radia, telewizji i prasy, a także gatunków medialnych. W odniesieniu do tych odmian analizowane są: specyficzne słownictwo i frazeologia, zagadnienia gramatyczne oraz ogólnie problemy komunikowania się w ujęciu pragmatycznym, socjolingwistycznym i genologicznym.

Pełny opis:

"Język w mediach" to przedmiot obejmujący zagadnienia lingwistyczne, związane z funkcjonowaniem współczesnych mediów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Mieszczą się w nich tematy dotyczące różnych odmian języka polskiego w mediach, m.in. języka polityki, sportu, Internetu, radia, telewizji i prasy, a także gatunków medialnych. W odniesieniu do tych odmian analizowane są: specyficzne słownictwo i frazeologia, zagadnienia gramatyczne oraz ogólnie problemy komunikowania się w ujęciu pragmatycznym, socjolingwistycznym i genologicznym.

Szczególna uwaga poświęcona jest stosowanym przez media środkom perswazji i manipulacji oraz mechanizmom językowym towarzyszącym tym zjawiskom, m.in.: presupozycjom, implikaturom, definicjom perswazyjnym, wykorzystaniu leksyki nacechowanej aksjologicznie, przejawom nowomowy. Część ćwiczeń dotyczy także gatunków medialnych - ich charakterystyce, nie tylko językowej. Zajęcia obejmują lekturę artykułów naukowych na te tematy tudzież zastosowanie narzędzi proponowanych przez współczesną lingwistykę do analizy tekstów medialnych różnego typu.

Literatura:

Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo wobec nowych mediów, nowa edycja, Kraków 2010 [Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, s. 255; J. Uszyński, Genologia telewizyjna, s. 281]

Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2008. [Wstęp]

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2001 [Pojęcie sprawności komunikacyjnej, s. 316-322].

Kaszewski K., Język dyskusji radiowej, Warszawa 2006 [dialog/monolog, dyskusja, rozmowa - ustalenia terminologiczne, ss. 37-44; 67-74]

Lubaś W., Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003 [I Spory terminologiczne o istotę potoczności, s. 27; II Polszczyzna potoczna w stratyfikacji językowej, s. 42]

Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski i P. Nowak, Lublin 2004 [I. Kamińska-Szmaj, Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, s. 13].

Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław 2004.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. A. Mikołajczuk, E. Bańkowska, Warszawa 2003 [E. Wolańska, Gatunek wypowiedzi, s. 94; Kompozycja i spójność wypowiedzi językowej. Strategiczne pozycje tekstowe, s. 119]

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004 [Perspektywa badawcza i teoretyczne zaplecze analiz, s. 11; Informacja, publicystyka i formy pośrednie, s 29; Wzmianka. Minimalna informacja prasowa, s. 39; Notatka prasowa. Informacja poszerzona, s. 56; Wiadomość prasowa. Informacja pełna, s. 78; Felieton. Informacja zakamuflowana, s. 202; Wywiad prasowy. Informacja rozpisana na głosy, s. 238].

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi wymienić kulturotwórcze funkcje mediów,

- odróżnia i charakteryzuje gatunki medialne,

- wyróżnia i opisuje różne odmiany i style polszczyzny wykorzystywane w przekazach medialnych,

- zna i opisuje mechanizmy perswazji i manipulacji,

- dostrzega i opisuje przejawy agresji (nie tylko językowej),

- wie, na czym polega zjawisko tabloidyzacji mediów,

- korzysta z narzędzi proponowanych przez współczesną lingwistykę do analizy tekstów medialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny jest:

czynny udział w zajęciach, referaty cząstkowe, frekwencja, końcowe zaliczenie pisemne.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lehr-Spławiński, Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Ewa Modrzejewska, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.