Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2WL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe przygotowujące studentów do pracy w zawodzie copywritera oraz prezentujące punkty wspólne między branżą kreatywną a public relations. Przemierzymy drogę od headine’u po scenariusz, spróbujemy zarazić odbiorców wirusem viralu, podsłuchamy szepty marketingu szeptanego oraz wytropimy zakamuflowany product placment. Wszystkie zjawiska analizowane będą zarówno w perspektywie mediów tradycyjnych, jak i nośników niestandardowych. Szczególny nacisk położony zostanie na social media oraz ambient.

Pełny opis:

Zajęcia warsztatowe przygotowujące studentów do pracy w szeroko rozumianej branży kreatywnej, przede wszystkim w zawodzie copywritera, rozumianego nie tylko jako twórca tekstów, lecz także autor konceptów. Studenci poznają najważniejsze pojęcia z branży reklamowej i PR, zasady procesu kreatywnego, nagradzane na branżowych festiwalach koncepty komunikacyjne oraz spróbują swoich sił w zadaniach dostosowanych do poszczególnych bloków tematycznych.

Zajęcia pozwalają poznać podstawy pracy kreatywnej w reklamie i public relations. Spotkania mają na celu zapoznanie studentów z zasadami tworzenia komunikatów na potrzeby reklamy i public relations, część z nich kończy się zadaniem praktycznym. W ramach zajęć studenci samodzielnie przygotują skrypt spotu reklamowego, informację prasową, a także opracują pomysł na kampanię reklamową (w formie prezentacji multimedialnej). Celem zajęć jest przygotowanie studentów do spróbowania swoich sił w reklamie lub public relations.

Literatura:

Barry P., The advertising concept book. Think now, design later. A complete guide to creative ideas, strategies and campaigns, London: Thames & Hudson 2016.

Caples J., Skuteczna reklama, Warszawa 2000.

Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008.

Grzybczyk K., Prawo reklamy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2012.

Hatalska N., Cząstki przyciągania: jak budować niestandardowe kampanie reklamowe, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2014.

Jaworowicz M., Copywriting w zintegrowanej komunikacji marketingowej, Warszawa: Difin 2015.

Kisielewski A., Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą, Białystok: Trans Humana 2001.

Klein N., No logo, Izabelin 2004.

Łuc I., Bortliczek M., Język uwikłany w ponowoczesność, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011.

Ogilvy D., O reklamie, Warszawa 2008.

Pitrus A., Znaki na sprzedaż. W stronę integralnej teorii reklamy, Warszawa 2000.

Toscani O., Reklama – uśmiechnięte ścierwo, Warszawa 1997

www.kampaniespoleczne.pl

www.marketingnews.pl

www.proto.pl

www.wirtualnemedia.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/ka:

- zna rodzaje komunikatów marketingowych,

- zna zasady tworzenia tychże komunikatów z uwzględnieniem charakteru medium, w którym tekst będzie funkcjonował,

- zna aparat pojęciowy związany z branżą reklamową i public relations,

- zna techniki manipulacji stosowane w reklamach,

- zna nazwiska oraz dorobek światowych przedstawicieli branży kreatywnej,

- zna przykłady kampanii reklamowych najbardziej przełomowych w historii komunikacji marketingowej.

Umiejętności

Student/ka:

- potrafi konstruować komunikat marketingowy z uwzględnieniem charakteru marki, produktu oraz medium, w którym komunikat będzie funkcjonował,

- potrafi opracować brief kreatywny.

- potrafi wdrożyć elementy zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego.

Kompetencje społeczne

Student/ka:

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji marketingowej,

- rozumie, jakie kompetencje polonisty znajdują zastosowanie w pracy copywritera i specjalisty ds. PR,

- zdaje sobie sprawę, że praca w branży kreatywnej i public relations wymaga ciągłego dokształcania się i stałego analizowania poczynań konkurencji,

- ma wyobrażenie o specyfice funkcjonowania agencji reklamowej i agencji PR na polskim rynku.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:

- aktywność na zajęciach

- dostarczenie wszystkich prac domowych

- wynik uzyskany z prezentacji zaliczeniowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Ciereszko, Piotr Lehr-Spławiński
Prowadzący grup: Magda Ciereszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Ciereszko, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Magda Ciereszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.