Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1A3PS Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z gatunkami wypowiedzi zarówno tymi, które wprowadzane są w szkole, jak i tymi, które są obecne w komunikacji publicznej. Wprowadzenie wiadomości o wyznacznikach gatunkowych i językowych; umiejetności oceny prac uczniowskich; kształcenie umiejetności nadawczo-odbiorczych w zakresie podanych gatunków wypowiedzi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konstrukcja i spójność tekstu; przekształcanie tekstu; realizacja wybranego gatunku.

Pełny opis:

1.Konstrukcja i spójność tekstu (tekst linearny, hipertekst, strategiczne pozycje w tekście);

2. Przekształcanie tekstu i działania na tekście (streszczenie, plan, notatka, adiustacja i korekta);

3. Ocena poprawności i stosowności tekstów uxzniowskich;

4. Tekst językowy a tekst kultury;

5. Gatunkowe wzorce wypowiedzi (aspekt pragmatyczny, kompozycyjny, stylistyczny i kulturowy). Pochodzenie i ewolucja gaunków;

6. Gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej: opis i charakterystyka; opowiadanie; sprawozdanie; reportaż; recenzja; rozprawka; esej; felieton; gatunki uzytkowe (m.in. CV, list motywacyjny, zyciorys, podanie, listy).

Literatura:

(Wybór literatury)

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. red. E. Bankowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003;

Polska genologia lingwistyczna, red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2008;

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007;

A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000;

S. Bortnowski, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

E. Sękowska, Praktyczna stylistyka (wybrane zagadnienia), (W:) Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozpoznać gatunek tekstu na podstawie wyznaczników genologicznych i językowych; potrafi ocenić pracę uczniowską, tzn. określić rodzaje błędów językowych i stylistycznych, wskazać ich mechanizmy; przeprowadzić korektę tekstu oraz napisać własny tekst z zachowaniem wzorca gatnkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - realizacja tekstu według danego wzorca gatunkowego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 51 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Balcerek, Ewa Kozłowska, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Helena Balcerek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.