Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka polska przełomu XIX i XX wieku w kontekście sztuki europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-ORS-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Sztuka polska przełomu XIX i XX wieku w kontekście sztuki europejskiej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Od malarstwa realistycznego przez impresjonizm do secesji w Polsce.

Pełny opis:

Konwersatorium wprowadza studenta w zagadnienia sztuki polskiej i europejskiej, pokazuje spory ze sztuka akademicką, zwraca uwagę na związki literatury i sztuki, wskazuje na pochód impresjonizmu i secesji przez Europę.

Do 30 godzin zajęć dodać należy ok. 12 godz w semestrze na samodzielne lektury i przygotowanie prezentacji komputerowych do wybranego referatu.

Zakres tematów:

1. Realizm Gustawa Courbeta. Bunt prowincji francuskiej przeciw oficjalnym salonom.

2. Polski nostalgiczny realizm Józefa Chełmońskiego. Z Paryża na Mazowsze i Ukrainę.

3. Edward Manet w Salonach paryskich i w Salonie Odrzuconych.

4. Maksymilian i Aleksander Gierymski. Polska droga w stronę światła.

5. Preimpresjonizm Williama Turnera.

6.Triumf chwili i swiatla - impresjonistyczny pejzaż Claude'a Moneta.

7. Władysław Podkowiński między impresjonizmem a symbolizmem.

8. Od realizmu przez impresjonizm do koloryzmu w malarstwie Józefa Pankiewicza.

9. Postimpresjonizm francuski, w stronę symbolizmu - Paul Gauguin.

10. Władysław Ślewiński bretońskie inspiracje Gauguina.

11. Vincent Van Gogh - zapowiedzi ekspresjonizm.

12. Symbolizm Prerafaelitów - D.G. Rossetti, J.E. Millais, E. Burne-Jones, W. Morris.

13. Secesja prasko-paryska -Alfons Mucha i jego plakaty.

14. Wiedenskie malarstwo ścienne i portretowe - Gustaw Klimt.

15. Sztuka witraży i malarstwo scienne -Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer.

Literatura:

Literatura zalecana :

1. E. Micke Broniarek, Malarstwo polskie. Realizm, naturalizm, Warszawa 2005

2. Courbet w oczach własnych i w oczach przyjaciół, W-wa 1963

3. T. Matuszczak, Józef Chełmoński, Kraków 1996

4. S. Bartolena, Manet, Klasycy sztuki nr 17 W-wa 2006

5. Z. Kępiński, Impresjonizm, W-wa 1982

6. H. Stępień , Maksymilian Gierymski. Obraz i słowo, W-wa 1983,

7.D. Dzierżanowska, Gierymscy, W-wa 2006

8. B. Kokoszka, Impresjonizm polski, Kraków 2001

9. Sandro Sproccati, Claude Monet. Zycie i twórczość, W-wa 1998

10. Peter Wittlich, Secesja. Sztuka i życie, W-wa 1987

11. Józef Pankiewicz. Zycie i dzieło,Katalog M.N. w W W-wie, Warszawa 2006

12. Stanisław Wyspiański, Opus Magnum, Katalog M.N. w Krakowie, Kraków 2000

13. Józef Mehoffer, Opus Magnum, Katalog M.N. w Krakowie, Krakow 2000

14. M. Wallis Secesja, W-wa 1974

15, Secesja. Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 2006

16. Susanna Partsch, Gustaw Klimt, Zycie i tworczość, W-we 1998

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

– opanowuje w podstawowym zakresie terminologię historii sztuki,

– rozróżnia i analizuje główne prądy artystyczne w sztuce drugiej połowy XIX i początku XX w.,

– wyjaśnia związki literackie i artystyczne (przyjaźnie malarzy i pisarzy,

– osiąga przygotowanie do interdyscyplinarnego i komparatystycznego spojrzenia na europejskie związki kulturowe.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenia się na podstawie obecności, aktywnego udziału w dyskusjach i przygotowywanych wprowadzeniach oraz prezentacjach komputerowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Knysz-Tomaszewska, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Danuta Knysz-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Knysz-Tomaszewska, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Danuta Knysz-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.