Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia edycji polskiej literatury pięknej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-R3A2HEP Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia edycji polskiej literatury pięknej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" (II rok studiów) - zaoczne
Przedmioty specjalizacji "redaktorsko-wydawniczej" dla filologii polskiej - zaoczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Identyczne ze wszystkimi zajęciami na I roku studiów kierunkowych w przedmiocie filologia polska.

2. Generalna orientacja w polskim życiu literacko-kulturalnym XIX i

XX w. i w jego kontekstach zagranicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są omówieniu najważniejszych zjawisk z dziejów polskiego edytorstwa czasów nowoczesnych i współczesnych.

Pełny opis:

Edytorstwo jako uporządkowanie i systematyzacja wiedzy o literaturze i kulturze polskiej. Edytorstwo zostanie ukazane jako dziedzina badań interdyscyplinarnych, w której przecinają się naukowe i pozanaukowe wyznaczniki świadomości literackiej współczesnego odbiorcy. Ponadto omówiona zostaje kwestia związków edycji dzieł literackich XIX i XX w. w kontekście polityczno-ideologicznych sporów i przemian (wydania ocenzurowane, język ezopowy, polityka partyjna). Książka, edycja, wydanie – to teksty kultury, które będąc podmiotami tekstologicznymi, są również nośnikami informacji o kulturze. Zajęcia poświęcone historii edycji literatury pięknej opierają się są następujących zagadnieniach: praktyka wznowień literackich jako kontekst rozwoju literatury polskiej; reprezentatywne, pomnikowe lub głośne edycje dzieł literatury przeszłości (np.: porównanie paryskich i lwowskich wydań Dzieł Adama Mickiewicza z XIX w., Dzieła zebrane Miłosza w opracowaniu Aleksandra Fiuta); związki między nowymi gatunkami edytorskimi a poetyką i recepcją dzieła literackiego (np. wpływ prasowej powieści w odcinkach na formę epiki powieściowej okresu pozytywizmu, druk prywatny a literatura skandalu – na przykładzie De profundis Przybyszewskiego).

Literatura:

Wybrane opracowania (monografie i książki zbiorowe):

Konrad Górski, Sztuka edytorska, 1956.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, 1969.

Konrad Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, 1975.

Jadwiga Czachowska, Roman Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, wyd. II uzupełnione, 1981.

Jerzy Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (na tle dyscyplin pokrewnych), 1982.

Jerzy Starnawski, Praca wydawcy naukowego, 1992.

Zbigniew Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, red. Teresa Michałowska, Zbigniew Goliński i Zbigniew Jarosiński, 1996.

Maria Straszewska, Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1840, Warszawa 1971.

Zdzisław Szeląg, Literatura zabroniona 1832–1862 (Zjawisko – rynek – rozpowszechnianie), Kielce 1989.

Andrzej Kłossowski, Ambasador książki polskiej w Paryżu – Władysław Mickiewicz, Wrocław 1971.

Stanisław Fita, Zarys dziejów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza 1886–1986, Wrocław 1990.

Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988.

Roczniki wybranych dziewiętnastowiecznych czasopism społecznych i literackich w zbiorach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://bcul.lib.uni.lodz.pl).

Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1994 (wybrane hasła).

Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1996 (wybrane hasła).

Słownik literatury polskiego oświecenia, Wrocław 2006 (wybrane hasła).

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971 (wybrane hasła).

Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Elżbieta Skierkowska, Wyspiański – artysta książki, Wrocław 1970.

Grzegorz Paweł Babiak, Metropolia i zaścianek. W kręgu „Chimery” Zenona Przesmyckiego, Warszawa 2002.

Ulrich Weisstein, Literatura i sztuki wizualne, przeł. Beata Janke-Cabańska, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivanićkova, Warszawa 1997.

„Ut pictura poesis”. Tematy teoretycznoliterackie. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. Marek Skwara i Seweryna Wysłouch, Gdańsk 2006.

Socrealizm i krytyka marksistowska w literaturze i badaniach literackich w Polsce (teksty Melanii Kierczyńskiej i Stefana Żółkiewskiego, propagandowe wydania dzieł Stefana Żeromskiego i krajowych pozytywistów).

Maryla Hopfinger, Literatura a kontekst audiowizualny, [w:] Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. Alina Brodzka, Maryla Hopfinger, Janusz Palewicz, Wrocław 1986.

Co dalej, literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury?, red. Alina Brodzka-Wald, Hanna Gosk, Andrzej Werner, Warszawa, IBL 2008.

Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Wszystko jest Tekstem? Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury, „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk, red. Stanisław Balbus, Andrzejn Hejmej i Janusz Niedźwiedź, Kraków 2004.

Seweryna Wysłouch, Poezja na ekranie: nowy gatunek filmowego dokumentu, [w:] tejże, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.

Prezentacja etiud filmowo-poetyckich ze zbiorów Biura Literackiego we Wrocławiu (www.biuroliterackie.pl).

Efekty uczenia się:

Student nabywa podstawowej wiedzy o historii i teorii edytorstwa jako dyscypliny literaturoznawczej. Poznaje terminologię krytycznoliteracką, edytorską, teoretycznoliteracką. Rozumie, że aby studiować literaturę, musi zrozumieć proces historii wydań i problematykę z nią związaną. Ponadto rozumie konteksty kulturowe i historycznoliterackie polskich edycji literatury. Student zapoznaje się także z dyscyplinami zbliżonymi do edycji – z wiedzą o książce, badaniami bibliograficznymi, jak również z nowymi formami literatury i mediologią.

Metody i kryteria oceniania:

• kontrola obecności

• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

• końcowy egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Edyta Pętkowska-Grabowska, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Edyta Pętkowska-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dziurzyński, Edyta Pętkowska-Grabowska, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Edyta Pętkowska-Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.